Bezinning en gebed voor Israël in Veenendaal

Bezinning en gebed voor Israël en de plaats van de Messiasbelijdende Joden in Israël

Plaats: Brugkerk Veenendaal, Kerkewijk 18, Veenendaal

Woensdag 3 april 2024,

Aanvang 20.00 uur

Sprekers: Albert Groothedde (SSMJ) en ds. H. van der Ziel (secretaris SSMJ)