Israël Zondag 2022

Op D.V. 2 oktober 2022 is de Israëlzondag, teken van verbondenheid van de christelijke gemeente met het Joodse volk. Een dag om als gemeente extra stil te staan bij Israël en de God van Israël.

Het thema dit jaar is ‘Oog en hart voor de heiligen in Jeruzalem’. Wij hebben rond dit thema een pakket samengesteld, dat we u graag aanbieden.

Bekijk de “Israel Zondag Pagina” voor alle informatie die u nodig hebt om de Israel Zondag dit jaar een bijzondere invulling te geven.

Israël Zondag