Mini Symposium Messiasbelijdende gemeenten

Zo’n 20 jaar geleden waren er nog maar 5000 Messiasbelijdende Joden in Israël, nu is dat aantal zeker verdrievoudigdHoe bijzonder is dit en dat ze, net als de eerste gemeenten, Jezus als hun Messias zien. Wat betekend dat en wat heeft dat ons als christenen te zeggen?

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) en het Centrum voor Israëlstudies (CIS) organiseren op vrijdagmiddag 14 april in Ede een boeiend symposium rondom de Messiaanse beweging. Aanleiding is onder andere het door het Caspari Center (Jerusalem) uitgebrachte boek Jesus-believing Israelis, Exploring Messianic Fellowships geschreven door Alexander Goldberg en David Serner.

Verschillende thema’s zullen deze middag door twee Messiaanse sprekers behandeld worden:

  • Situatie vanaf oprichting staat Israel tot nu
  • Theologie van Messias Belijdende Joden gemeenten en gelovigen
  • Leiderschap en structuur (eenheid in verscheidenheid)
  • Tegenstand en vervolging?
  • Messias Belijdende Joden in de synagoge
  • Uitdagingen en toekomst voor de Messias Belijdende Joden in Israel
  • Relevantie van Messias Belijdende Joden en lessen voor de kerk (in Nederland)

De eerste spreker, die speciaal hiervoor in Nederland is, is Alexander Goldberg, directeur van het Caspari Center in Jerusalem en medeauteur van het boek.
Vanuit Israël volgt dat de tweede spreker Meno Kalisher, voorganger van de Jerusalem Assembly House of Redemption in Jerusalem en docent aan de Israel College of The Bible (One for Israel).

Beide sprekers wonen in Israel en kennen de Messiaanse beweging van binnenuit. Zij zijn in staat om kritisch te reflecteren en ons als kerk een spiegel voor te houden.

De middag start met inloop om 12.30 uur aan de Christelijke Hogeschool Ede waarna het programma begint om 13.00 uur. De voertaal is Nederlands maar de lezingen zijn in het Engels. Mocht u vertaling nodig hebben dan horen we dat graag van tevoren zodat we daar rekening mee kunnen houden en niemand teleurstellen.

Tijdens deze middag is er volop gelegenheid voor interactie en vragen. Er is een boekentafel aanwezig en is een collecte voor de dekking van de kosten. Na afloop van het programma wordt er gezorgd voor een hapje en drankje.

Graag horen we van u of u dit symposium wilt bijwonen.

U kunt zich aanmelden via door een email te sturen naar info@hetcis.nl of via de link hieronder. (Meer informatie volgt na uw aanmelding.)

Aanmelden