Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

DE BIJBELSOCIETY IN ISRAEL (Jeruzalem)

We wensen u een gezegend 2019. In onze dagen staat de deur open om het Goede Nieuws, dat alleen gevonden wordt in Jezus de Messias, met mensen van allerlei achtergronden (wereldse en Orthodoxe Joden) te delen. Er komen steeds meer plaatselijke gemeenten en er klinken steeds meer getuigenissen van mensen in Israël die de Heere Jezus aanhangen.
God vervult inderdaad Zijn beloften aan de kinderen van Israël en voegt er steeds meer toe aan Zijn Nieuwe Verbond in Jezus de Messias. Daarom is het belangrijker dan ooit om het Levende Woord van God te delen hier!

De Hebreeuwse Bijbel met uitleg en verklaringen.
Wist u dat de meeste Israëliërs die modern Hebreeuws (Ivriet) spreken, niet veel begrijpen van hun eigen Hebreeuwse Bijbel? U zult zich daarover verbazen, maar het is echt zo! Dat komt omdat nog steeds de het oude Hebreeuws gebruikt wordt van 3000 jaar geleden. Daarom is de Bijbel Society in de afgelopen jaren bezig geweest om een nieuwe Bijbel vorm te geven. Deze Bijbel, met het Oude en het Nieuwe Testament, geeft onderaan iedere bladzijde uitleg over moeilijke woorden en zinnen. Het is een mijlpaal in de mogelijkheden om het Woord van God uit te leggen aan de hedendaagse mens en we bidden dat dit product een belangrijke rol mag spelen in de redding van het volk van Israël.

Nieuwe Hebreeuwse ‘Diglot’ Bijbels beschikbaar.
God brengt steeds meer mensen uit andere landen, die een andere taal spreken, naar Israël. De Messiaanse gemeentes zien de behoefte aan Bijbels, die zowel de Hebreeuwse tekst als de vertaling daarvan in de moedertaal hebben, groeien. Onze Hebreeuws-Duitse Bijbel kwam precies op tijd voor de herdenking van 500 jaar Reformatie. Het is een bemoedigend middel voor Joden met een Duits sprekende achtergrond en voor Duits sprekende vrijwilligers die hier naar toe komen om hun liefde voor ons te tonen. En, het is ook een mooi beeld van verzoening door middel van het Woord van God. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de Fransen. De Hebreeuws-Franse Bijbel is velen in Israël en Frankrijk al tot zegen geweest. En tot slot is er ook een ‘Diglot’ Bijbel voor de Spaans sprekenden. Alle ‘Diglot’ Bijbels belichten delen van de Torah en hebben een tabel met het Hebreeuwse alfabet en 12 gekleurde Bijbelse kaarten.

‘Gal Einai’
Het leven is druk bezet. Veel jongeren, soldaten en studenten, vroegen ons om ze te helpen om op een effectieve manier het Woord van God te lezen en te overdenken. Daarom hebben we een mooi Hebreeuws dagboekje gemaakt om iedere morgen en avond te lezen. Elke dag behandelt een specifiek onderwerp met Schriftgedeeltes uit het Oude en Nieuwe Testament over dit onderwerp. Duizenden kopieën zijn uitgedeeld aan soldaten, studenten, pas-bekeerden en gemeentes. We ontvingen veel telefoontjes met bedankjes en men vertelde hoe deze boekjes helpen bij hun geestelijke groei en het wandelen met de Heere. Dank aan God! We willen het ook nog in het Engels maken en bidden dat God zorgt voor de middelen om het af te maken.

Laat de kinderen tot mij komen.
Door Gods genade waren we in staat om vier kinderboekjes te produceren. Twee voor de kleintjes en twee voor de oudere kinderen.

Het bericht van Jesaja 53 dat troost geeft en het oog opent moeten we delen
Velen in Israël kennen de echte en krachtige betekenis van Jesaja 53 niet. De Rabbi’s zeggen dat ze dit hoofdstuk niet moeten lezen, maar wij zien hoe God dit hoofdstuk gebruikt om hun ogen te openen en hoe ze mogen zien dat hier de dienstknecht van God als Jezus de Messias wordt getoond.

Haktuvim.com: Onze gratis website om de Schriften te bestuderen en de Bijbel met iedereen overal te delen!
Het is de enige Hebreeuwse website die ook gebruikerskoppelingen en Bijbelteksten in zes talen heeft en gratis is. Zo heb je toegang tot het Woord van God voor studie enz.
Duizenden maken er al gebruik van. We zijn bezig om de website verder uit te breiden en bidden voor de middelen om dit volledig uit te voeren.

Naar alle artikelen