Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

Eerste voorbereidingscursus voor Messiaanse soldaten een succes

Als antwoord op een geloofscrisis die veel jonge gelovigen ervaren als ze hun verplichte dienstplicht moeten vervullen, hebben Messiaanse leiders en voormalige soldaten een programma samengesteld.

Zo‘n 30 tot 40% van de jongeren verliezen hun geloof als ze in dienst zijn. Ondanks dat sommigen later terugkeren, doen de meesten dat helaas niet. Dat heeft vele oorzaken. De soldaten zijn 24/7 bezig en hebben geen tijd om te bidden, in de Bijbel te lezen, stille tijd te houden of naar een samenkomst te gaan. Zij ervaren verlies aan identiteit en voelen zich vaak geïsoleerd omdat zij de enige gelovige zijn in hun groep.

In de afgelopen jaren hebben de leiders van de Messiaanse gemeenschap dit onderkend en ze hebben een programma samengesteld om de Messiaanse jongeren die nu in dienst zijn, te ondersteunen en ze te versterken tijdens hun diensttijd. Ze houden bijeenkomsten, conferenties, een programma ter voorbereiding van de diensttijd dat Natzor (belegerd) wordt genoemd en nu is het voorbereidingsprogramma Chitzim (pijlen) in september gestart.

Matan Ohana, die dit programma leidt voor het Netivah (Wegwijzer) Centrum, maakt het zijn missie om het aantal Messiaanse soldaten die hun geloof verliezen te verminderen.

“Wij, Messiasbelijdende Joden in Israel, voeren strijd op meerdere punten over ons geloof, maar we verliezen deze oorlog als zo’n groot aantal jongeren het geloof verliest,” vertelt Ohana aan Kehilah Nieuws. “Een grove schatting leert ons dat er op een bepaald moment wel 350 tot 450 Messiaanse soldaten in dienst zijn. Als 30 tot 40 procent hun geloof verliezen tijdens hun diensttijd dan betekent dit, dat ongeveer 100 tot 150 jongeren iedere drie jaar het geloof verlaten. Deze statistiek is verontrustend en bedroevend en we moeten bidden en werken om dit te verbeteren.”

Dus waarom een voorbereidingsprogramma voor het leger?

“De religieuze Zionisten gingen ons daar nog niet zo lang geleden in voor. In de jaren ‘60 en ’70 van de vorige eeuw waren er tienduizenden. Zij realiseerden zich dat hun jongeren die het leger ingingen hun Joodse geloof zouden verliezen en zouden assimileren met de wereldse Joden en met de wereldse levensstijl van het leger. Dus besloten ze om een aantal voorbereidingsprogramma’s op te starten om het geloof van hun volgelingen te versterken.”

Komt het u bekend voor?

Vandaag de dag zijn er dozijnen religieuze Zionistische voorbereidingsprogramma’s in Israel en honderden afgestudeerden ieder jaar. Het succes is duidelijk: honderdduizenden horen nog steeds bij religieuze Zionistische gemeenschappen, hebben partijen in het parlement, zijn ministers in de regering en opperbevelhebbers in het leger. Bovendien is het percentage Zionisten die hun geloof achter zich laten kleiner dan degenen die tot geloof komen.

“Toen ik in dienst was zag ik dat de jongens die voorbereidingsprogramma’s hadden gevolgd beter waren opgewassen tegen de moeilijkheden en de uitdagingen van het leger en velen van hen het tot leidinggevende posities brachten,” zei Ohana. “Dat bevestigde me er in dat wij, het lichaam van de Messias, ook een voorbereidings-programma nodig hebben. Ik besefte dat we onze jongeren in hun geloof moeten versterken voordat ze het leger in gaan, hun karakter ontwikkelen en ze zo helpen om te slagen in het leger en in hun latere leven”.

Yoel Goldberg, de directeur van het Netivah center dat werkt met de Messiaanse jeugd in Israel, nam de uitdaging aan. Samen met Lech Lecha, een organisatie voor discipelschapstraning, hebben ze het Chitzim voorbereidingsprogramma klaargemaakt dat in september vorig jaar is begonnen.

Ohana drukte de leiders op het hart dat het cruciaal is om een bekwaam team samen te stellen. Ze kozen twee vrouwelijke en twee mannelijke adviseurs die hun dienstplicht achter de rug hadden en overeind waren blijven staan in hun geloof.

In de loop van de cursus zag het team dat er zowel wat betreft de sociale vaardigheden als wat betreft het geestelijke niveau een positieve verandering was. Ze werden ernstiger en ontwikkelden een bereidheid om te leren van de taken en verantwoordelijkheden die ze opgelegd kregen.

“Tegen het einde van de cursus begonnen we ons te realiseren wat we meemaakten, wat een krachtig, uniek, speciaal leerproces dit was,” zei Ohana. “De jongeren hebben zo veel geleerd en wij ook van hen. Het eind van de voorbereidingscursus was voor mij heel roerend, ik kon bijna niet ophouden met huilen: Negentien jonge mensen te zien die er tijd in hadden gestoken om zich geestelijk voor te bereiden en dichter bij God te komen voordat ze in dienst traden, dat was een belangrijke en machtige ervaring voor me.”

Deze jongeren hebben als eersten het voorbereidingsprogramma van de Messiaanse gemeenschap in Israël voltooid.

“Dit is een visie voor velen geweest en een gebeurtenis waarop ik persoonlijk heb gewacht, voor heb gewerkt en voor heb gebeden,” zei Ohana. “Dit is het begin van iets veel groters en het zal vrucht dragen voor God.”

(overgenomen uit Kehila News)

Naar alle artikelen