Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

GRACE AND TRUTH

Onlangs heeft Eddy, onze evangelist, weer een reisje georganiseerd. Onze vertaler ging mee en zo kon iedereen ervan genieten. We waren in het ‘Vrienden van Zion’ museum waar de geschiedenis uit de18e en 19e eeuw is te zien: hoe niet-Joodse mensen geïnspireerd door oudtestamentische profetieën het op hun hart hadden om een Joodse staat te vestigen in Palestina. Vervolgens gingen we naar de Christ Church in de Oude Stad, een anglicaanse kerk gebouwd in 1840 door een in Duitsland geboren bisschop. Deze kerk is sindsdien het symbool van de Joods-christelijke samenwerking. Na de lunch werd het uitstapje vervolgd naar de Klaagmuur en aan het einde kregen de dames de uitleg van Jesaja 53 door Mitz Glazer uitgereikt.

Een paar maanden geleden zijn we begonnen om samen te komen met jonge echtparen. We praten dan over de diverse uitdagingen die in de gezinnen voorkomen. Het is goed om als ouderen je ervaringen te delen en zo te voorkomen dat zij dezelfde fouten maken. Helaas is het grootste probleem in de kerk dat we niet naar Gods Woord leven, veel te werelds, omdat velen niet in een christelijk gezin zijn grootgebracht. We kregen al snel reacties. Men realiseerde zich dat ze hun levensstijl moesten aanpassen naar Gods Woord. Is dat niet prachtig?

We kunnen u meedelen dat de gemeente inmiddels 230 zielen telt. Dat zijn nieuwe gelovigen maar ook leden van andere gemeentes die zich bij ons hebben aangesloten. In die gevallen hebben we wel contact gehad met de dominee of het wel op een godvruchtige manier is afgehandeld.

Eind januari hebben we in de dienst gevierd dat we een oude Thorarol hebben gekregen van een broeder in Christus uit Nederland en de Bar Mitzva van Natti. De ouders van Natti komen uit een orthodoxe familie maar zij geloven in Jezus. Ondanks dat deden ze Natti ook in de leer bij een Rabbi. De Toralezing gaf een duidelijk getuigenis af aan hun familie en de Rabbi. De Joodse identiteit ziet er tegenwoordig heel anders uit dan in de tijd van Jezus, redding kan niet worden verkregen door eigen werken. God is nog niet klaar met het volk van Israël (Romeinen 11: 25 – 27). In het Nieuwe Testament is de gelovige in Christus, maar dat sluit niet uit dat sommige praktijken nog wel mogen worden uitgevoerd zolang het maar geen obstakel vormt voor het geloof in Jezus en Zijn werk aan het kruis. We bidden dat onze geliefden ook eens Jezus zullen kennen en geloven in Zijn verzoeningswerk voor hen.

Naar alle artikelen