Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

GRACE&TRUTH

Afgelopen jaar hebben we de preken afgerond over het boek Jozua en over de Heidelberger Cathechismus. Tijdens de studie op de Sabbat hebben we gekeken hoe we de Schrift moeten bestuderen, evenals de exegese en kenmerken van kerkleiders zoals Timotheüs en Titus.
We zijn dankbaar voor de bekeerlingen en zij die werden gedoopt. En er werden zes baby’s geboren en er waren twee trouwerijen.
We mogen God danken voor de mogelijkheden die we hadden om duizenden Holocaust-overlevenden in ons kerkgebouw een paar fijne bijeenkomsten te bieden.
En tot slot, onze Bijbelclub voor jonge kinderen doet het prima en we danken iedereen die meewerkte om deze club iedere week weer mogelijk te maken. Gewoonlijk komen er twaalf kinderen twee uurtjes en we bestuderen dan de gelijkenissen van Jezus, leren teksten uit ons hoofd en doen handenarbeid.

De afgelopen tien jaar heb ik veel tijd besteed om het kerkgebouw gereed te krijgen. Daarvoor moest veel ik reizen maken naar diverse landen en talloze uren onderhandelen met aannemers, projectmanagers en ambtenaren van de gemeente. We wachten nog steeds op laatste toestemming om het gebouw in gebruik te nemen en intussen moeten de keuken en de bibliotheek ook nog in orde worden gemaakt. Desondanks wordt het gebouw volop gebruikt en we mogen zien wat een zegen dat is, voor ons en voor de rest van de omgeving. Nu hoop ik de tijd te krijgen om de gemeente verder op te bouwen zodat daar dan nieuwe predikanten uit voortkomen die onze gemeente en andere gemeentes kunnen dienen in de toekomst. Daarvoor hoop ik, na veel gebed en overleg met mijn familie en de ouderlingen, in Los Angelos een Doctorale studie voor verklarende prediking te gaan volgen.

November was een moeilijke tijd voor de Holocaust-overlevenden die in Sderot wonen. Dat is maar 15 km van de grens met Gaza verwijderd, waar alle ongeregeldheden plaatsvonden. Eddie, onze evangelist, kwam met het idee om een dagtocht met ze te maken naar de Dode Zee. Daar konden ze genieten in de Spa, waarna er een maaltijd voor ze was en tot slot een kleine Bijbelstudie.
In december mochten we een 17-jarig meisje dopen, de dochter van een van de ouderlingen. Voor kinderen van de kerkenraad is het altijd moeilijker omdat men toch een beetje angst heeft dat ze blindelings het geloof van hun ouders volgen. Maar dit meisje heeft na veel twijfel en strijd hier toch toe besloten nadat ze op een landelijke Christelijke Jongerenconferentie was geweest waar ze alles ook eens van een andere kant kon bekijken.

Naar alle artikelen