Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

Het Midden-Oosten

Joden moeten bereikt worden met het Evangelie

David Brickner, internationaal directeur van Jews for Jesus, noemt de beslissing van de Evangelische Kirche in Deutschland om de Joden het evangelie niet verkondigen een nog ernstiger vorm van antisemitisme dan die Maarten Luther pleegde in zijn boek ‘De Joden en hun leugens’. ‘Als Jezus de Messias en de Verlosser van de wereld is en als het waar is wat Jezus in Johannes 14:6 zegt: – ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij – dan is het achterhouden van die boodschap aan het Joodse volk een grove misplaatste manier om liefde aan het Joodse volk te tonen.’

* Steeds meer Braziliaanse Joden gaan naar Israel
Het aantal Joden dat vanuit Brazilië definitief naar Israel vertrekt, neemt toe. Dat heeft onder meer te maken met de economische crisis in Brazilië en met de sterke banden die de Braziliaanse Joodse gemeenschap met Israel heeft. En ik geloof dat God in hun harten het verlangen legt om naar Israel te gaan. Hij brengt Zijn volk thuis.
Gemiddeld vertrekken er de laatste jaren 200 Braziliaanse Joden voorgoed naar Israel. Dit jaar zijn het er zo’n 700.
Sinds de stichting van de staat Israel in 1948 zijn er 15000 Braziliaanse Joden naar Israel vertrokken. Er wonen nog 120.000 Joodse mensen in Brazilië.

* Israel beschuldigt ICCO van steunen Palestijnse terroristen
Het Nieuw Israëlitische Weekblad (NIW) meldt dat uit een rapport van het Israëlische bureau NGO Monitor blijkt dat de protestantse hulporganisatie ICCO met grote bedragen Palestijnse terroristische organisaties steunt. Het zou steun betreffen aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, een ultralinkse militante organisatie, die het bestaansrecht van Israel ontkent. Het toezicht van ICCO op de geldstromen zou minimaal zijn. ICCO ontvangt de financiën van de kerken, Kerk in Actie, de overheid, de Postcodeloterij, de Wilde Ganzen en van bedrijven en particulieren.

ICCO zegt zich niet te herkennen in de inhoud van het rapport en stelt dat het geen terroristische organisaties steunt. Eerder al stelde Israel dat hulpgelden van World Vision via Palestijnse medewerkers zouden worden doorgesluisd naar terroristische Palestijnse organisaties.

Dat Nederlandse organisaties terreurorganisaties steunen is niet nieuw. Jarenlang doneerde de stichting Kinderpostzegels geld aan de Palestijnse Holy Land Trust, dat trainingen voor de terreurclub Hamas verzorgde.
Ook in het recente rapport van de Israëlische onderzoekers duikt de stichting Kinderpostzegels weer op, samen met ICCO, als financieel ondersteuner van de organisatie Defence for Children, een Palestijnse organisatie met nauwe banden met de terroristische organisatie Volksfront voor de bevrijding van Palestina. (Bron: NIW).

* Israëlische politie bereidt zich voor op de komst van de Messias
Hoewel de Bijbel zegt dat niemand het uur van de wederkomst van de Messias kent, houdt de Israëlische politie er rekening mee dat Zijn komst aanstaande is. ‘Als de Messias komt, wil iedereen Hem zien,’ gaf politiecommissaris Roni Alsheikh aan tegenover Breaking Israel News. ‘Daar moeten we ons goed op voorbereiden.

‘Ik twijfel er niet aan dat het dienen van God ons dichter bij de komst van de Messias brengt. Spoedig, als God het wil, moeten we starten met de veiligheidsoperatie die noodzakelijk is voor de komst van de Messias.’
Het is opmerkelijk dat iemand als deze politiecommissaris en ook veel rabbi’s meer rekening houden met de spoedige komst van de Messias dan de meeste christenen.

* Loslaten schepping begin van het einde
De 92-jarige professor H. Kuitert, die allang niet meer in de God van de Bijbel gelooft en Jezus Christus ziet als een wijsheidsleraar, stelt in een interview in het RD: ‘Als je niet in de schepping gelooft, is ook de trits schepping-zondeval-verlossing niets meer waard. Als je die eerste steen losmaakt, zakt het hele gebouw in elkaar.’

* Bidden voor ons land en voor ons volk, voor onze kerken en onze gemeenten…
Afgelopen week hadden we met enkele broeders een bijzondere ontmoeting. We deelden onze bewogenheid over ons land en over ons volk, over onze kerken en gemeenten. Uitgebreid namen we de tijd voor verootmoediging en schuldbelijdenis en smeekten we de Heere Jezus om genade en ontferming, om een herleving en terugkeer tot Hem.
Het is mijn diepe verlangen, mijn gebed dat de Heere de geest van de genade en van de gebeden over de gelovigen in ons land zal uitstorten, zodat we tot Hem gaan roepen om ons nog genadig te zijn. Tot eer van Hem en tot zegen van velen. Alleen in Hem is onze Hoop.

Naar alle artikelen