Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

Is Jezus er alleen voor simpele en niet-opgeleide mensen?

Is het onvermijdelijk dat een goed opgeleid iemand de boodschap van Jezus verwerpt? En hoe zit het met intelligente Joden? Zouden ze Jezus en Zijn leer automatisch verwerpen? Zijn alleen domme en laagopgeleide mensen onder de indruk van de boodschap van Jezus?

Dat is wat de rabbi’s je tenminste willen laten geloven – kijk bijvoorbeeld maar wat Rabbi Aaron Moss schreef op de website www.chabad.org : “De missionarissen kozen er voor om hun pijlen te richten op de zwakken, de ouderen, de immigranten en de achtergestelden in de samenleving in een poging om te profiteren van hun kwetsbaarheid… Maar een weldenkend mens hebben ze niets te bieden…”

Heeft rabbi Moss het bij het rechte eind?

Laten we het woord geven aan een goed opgeleide Jood, een denker: De Joodse wetenschapper Albert Einstein beantwoordde de vraag: “Neemt hij Jezus aan als een historische figuur”? “Absoluut! Niemand kan het Evangelie lezen zonder de aanwezigheid van Jezus te voelen. Zijn karakter is in ieder woord te voelen. Er is niet één legende die zo vol leven is… Niemand kan het feit ontkennen dat Jezus bestond, of dat Zijn woorden verlicht waren. Zelfs al waren sommige uitspraken van Hem al eerder gezegd, niemand kon het beter op een Goddelijke manier onder woorden brengen dan Hij”.

De Joodse schrijver Shalom Ash, wiens verhalen werden omgezet in toneelstukken die overal ter wereld werden opgevoerd, schreef: “Jezus is de meest prominente figuur aller tijden. Er is geen betere leraar – Joods, Christelijk, Boeddhistisch of Moslim. Zijn lessen zijn nog steeds mijlpalen in de wereld waarin we leven. Andere leraren hebben misschien iets fundamenteels te bieden aan de Oosterling, de Arabier of de Westerling; maar iedere handeling of woord van Jezus is waardevol voor ons allemaal. Hij werd het licht der wereld. Waarom zou ik, als Jood, daar niet trots op zijn?”

Professor Mordechai Buber van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, schreef in zijn boek “Twee soorten geloof”: “Vandaag de dag, ben ik er, meer dan ooit, van overtuigd dat Jezus een grote plaats inneemt in de geschiedenis en in het geloof van volk van Israel.”

De Joodse wijsgeer Baruch Spinoza schreef: “Gods eeuwige wijsheid liet zich in alles zien, speciaal in de menselijke ziel, maar boven alles in Jezus de Messias.”

Benjamin Disraeli was in de 19e eeuw Eerste Minister van Groot-Brittannië en een van de grootste Britse politici van zijn tijd. Hij was een productieve internationale auteur en hij werd geridderd door de koningin. Hij was Joods, maar hij geloofde ook dat Jezus de Messias was. Het volgende citaat is van hem: “Tussen het Oude en het Nieuwe Testament staat een pagina… Jezus is gekomen om de Wet te vervullen en de Profeten. Christendom is het voltooide Jodendom.”

Of je het wilt geloven of niet, er zijn zelfs rabbi’s die tot de conclusie zijn gekomen dat Jezus ze iets te bieden had. Rabbi Daniel Zion, de hoofdrabbi van Bulgarije en van Jaffa, zei in een radio interview bij Kol Israel: “Jezus deed alleen maar goed voor Zijn Joodse broeders in Israel. Hij riep ze op om berouw te tonen en naar God terug te keren. Hij verkondigde het Koninkrijk van God en riep op tot liefde, liefde voor alle mensen, zelfs voor je vijanden.”

Velen van ons realiseren het zich niet maar het bekende gezegde, “Eens een Jood, altijd een Jood”, stamt eigenlijk af van het geloof in Jezus. Rabbi Israel Zolly, hoofdrabbijn tijdens de Holocaust, vertelde hoe hij tot geloof in Jezus als de Messias kwam op Grote Verzoendag in 1944, toen Jezus hem verscheen in een visioen. Toen men hem vroeg, “waarom heeft u de synagoge verlaten voor de kerk?” zei hij: “Ik ben niet vertrokken.. Het geloof in Jezus is de vervulling van de synagoge. De synagoge is de belofte, en het christendom is de vervulling van die belofte. Eens een Jood, altijd een Jood”.

Rabbi Dr. Kaufman zei over Jezus: “Dit zijn de woorden van een Profeet, van een onverschrokken hervormer. Met dezelfde moed van echte liefde waarmee hij zondaren bekeerde, verdedigde hij ook de vrouwen die de Rabbi’s slechts zagen als een instrument in de handen van de Satan om mannen te verleiden, en Jezus vernietigde de krachten die het lot van de vrouwen zo eenzaam maakten. Jezus was de helper van de behoeftigen, een vriend van zondaren, een broeder van allen die lijden, de trooster van de ongelukkigen, de liefhebber van de mensheid, de bevrijder van de vrouwen, hij overwon en veroverde het menselijke hart.”

Vele andere niet-Joodse filosofen en hoogopgeleide mensen prezen Jezus ook. De beroemde arts en natuurkundige, Sir Isaac Newton, die als een van de grootste wetenschappers aller tijden wordt beschouwd, zei:“Ik heb een diep geloof in het Oude en Nieuwe Testament als het Woord van God.”

Filosoof en Professor C.S. Lewis, bekend van zijn serie boeken “Narnia”, schreef over Jezus: “Een gek zou niet de bron van psychologische inzichten kunnen zijn zo diep en efficiënt als Jezus Christus de bron daarvan was”.

Geestelijk leider, Mahatma Gandhi zei: “Jezus, die volstrekt onschuldig was,offerde zichzelf ter wille van anderen, ook zijn vijanden en werd een rantsoen voor de wereld. Het was de meest perfecte daad”.

Napoleon schreef tijdens zijn laatste dagen: “Alexander, Caesar, Karel de Grote en ik hebben keizerrijken opgericht, maar waarop hebben we de schepping van onze genialiteit gebaseerd? Op kracht! Maar Jezus stichtte Zijn koninkrijk op liefde; en tot op de dag van vandaag zijn er miljoenen over de gehele wereld die voor Hem willen sterven”.

Nobelprijswinnaar, Dr. Martin Luther King Jr. zei: “Jezus smachtte naar liefde, gerechtigheid en vriendelijkheid. Daarin steeg hij boven zijn omgeving uit”.

De grote wetenschapper, Blaise Pascal, een natuurkundige, dokter en filosoof, schreef: Er is een door God gevormd vacuüm in het hart van ieder mens, dat door niets gevuld kan worden dan door God, de Schepper die ons bekend gemaakt is door de Messias”.
Dus concluderend, het lijkt er op dat de emotionele manipulatie van rabbi Aaron Moss geen grond heeft en dat Jezus veel heeft te bieden aan de weldenkende mens, aan iedere Jood en heiden, en ook aan u.

(overgenomen uit ONE for ISRAEL)

Naar alle artikelen