Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

Kehilat Haderech in Karmiël

Op dit moment bouwen we aan een nieuw centrum voor jongvolwassenen dat wij ‘De Bron’ noemen. Onze wens is dat dit een plek wordt waar onze jongeren en die uit de omgeving geestelijk kunnen groeien, maar daarnaast ook voor evangelisatie en een plek voor ontspanning (anders dan wat de wereld te bieden heeft). Bid met ons dat hier Gods naam verheerlijkt wordt en dat het vrucht zal voortbrengen.
In de Bijbel heeft de bron altijd een grote rol gespeeld, hier ontmoetten mensen elkaar en vaak had dit een positief resultaat. De bron is een bron van levend water en we bidden dat dit hier ook zal gebeuren.
Bid ook voor de 18+ jongeren. Deze groep bevat soldaten en studenten die in een kritieke fase van hun leven zijn. Ze worstelen met hun geloof en andere vragen en zoeken overal hulp en sturing. Bid voor geestelijke bescherming en groei voor hen, en dat wij wijsheid en mankracht hebben om ze bij te staan.
In februari was het een jaar geleden dat we de sleutel kregen van het nieuwe gebouw en met de afbouw konden beginnen. In januari dit jaar mochten we achter het liturgisch centrum en in de hal uit hout gesneden teksten ophangen uit Johannes 14: 6 waar de naam van onze gemeente vandaan komt (Haderech betekent ‘de weg’) – Jezus zei tegen hem, ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’.

Huwelijksconferentie
Half januari hadden we twee dagen waar gelovigen, ook uit andere gemeenten in het land, bijeen kwamen om te luisteren naar het onderwijs wat Larry en Lorrie Russel uit de VS gaven. De conferentie stimuleerde veel echtparen in de gemeente om hun huwelijk en hoe ze hun geloof beleven eens goed te heroverwegen. We hadden al eerder een conferentie over vaderschap en in mei hopen we er een te houden over innerlijke genezing.

Activiteiten die gebed vragen
Er zijn wat mensen die graag gedoopt willen worden. We bereiden ze daar nu op voor. Wilt u voor hen bidden?
We hebben kleine studie groepjes. De belangrijkste is de ‘Vrouwen van de Hoop’ groep, oudere vrouwen die hongerig zijn om meer van de Heere te horen en dichter bij Hem te geraken.
De afgelopen maanden hebben we op zaterdagmorgen het boek Kolossenzen met ze behandeld.

We wensen u Gods zegen toe
De staf van de HaDerech gemeente

Naar alle artikelen