Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

MAKOR HATIKVAH

September 2018 was een belangrijke maand voor onze school. Voor het eerst in de geschiedenis van “Makor HaTikvah”, en misschien in de geschiedenis van Israël, hebben we de poorten van onze Messiaanse school geopend als een school, die gecertificeerd is en erkend door de staat Israël. We zijn dankbaar voor de volharding, gebeden en financiële ondersteuning. Bovenal danken we onze genadige Heere voor verhoorde gebeden om datgene wat vaak onmogelijk leek, mogelijk te maken. Dank U, God!
Er zijn negen nieuwe gezinnen bij onze school gekomen. Sommige zijn nieuwe immigranten uit diverse landen. We zijn enthousiast, dat nieuwe gelovigen naar onze school komen en dat wij de gelegenheid hebben hen te helpen zich in Israël te vestigen.
Een ouder schrijft:
Al onze kinderen zullen uitdagingen tegenkomen. Sommigen meer dan anderen. Het maakt veel verschil, hoe wij de kinderen helpen met deze uitdagingen om te gaan en te overwinnen. Voor mij is het Woord een krachtig stuk gereedschap. Ik vind soms een vers, dat belangrijk is en veel betekenis voor mij heeft. Ik denk daar dan regelmatig aan. En, het belangrijkste dat ik als moeder geleerd heb, is om de tijd te nemen te luisteren en dingen met ze te bespreken. Laat je kinderen merken dat ze niet alleen zijn, dat je er altijd voor hen bent. Wees gezegend, Cyndi Cherit.

Inmiddels (einde van het jaar 2018) draait de school op volle toeren om de toekomstige generatie van Messiaanse leiders op te leiden. Door de erkenning van onze school door het Ministerie van onderwijs zijn wij verplicht om sommige vakken en een bepaald aantal onderwijsuren aan te bieden. En, wij willen onze leerlingen extra kennis en vaardigheden bijbrengen. Laat ik jullie daar een aantal van noemen.
Ulpan – intensieve studie van het Hebreeuws voor leerlingen van nieuwe immigranten.
De ulpan op de Makor HaTikvah school is een kleine en bijzondere plaats. Wij hebben drie professionele
leraren Hebreeuws: Rachel, Yael en Shibolit.
Leerlingen van vrijwel alle klassen werken in kleine, individuele groepen, overeenkomstig hun niveau,
leeftijd, en wat de kinderen nodig hebben. Iedere leerling krijgt zo de beste plek om te studeren. Niet alleen conversatie Hebreeuws, maar ook vloeiend academisch Hebreeuws, dat de leerling in staat stelt om in de toekomst vorderingen te maken met zijn studie, maar ook om te slagen in het leven in Israël.
Het is bekend, dat kinderen de taal op een meer intuïtieve manier opnemen dan volwassenen. Dus we
kiezen ervoor om Hebreeuws te onderwijzen volgens de methode, die het Centrum voor Onderwijs
Technologie heeft ontwikkeld. We willen dat de leerlingen leren hoe de taal te gebruiken en zich daarin veilig te voelen; de kinderen maken zich de grammatica spelenderwijs eigen.
Het fascineert en maakt ons enthousiast om te zien, dat de leerlingen zowel de taal leren als het vertrouwen om de taal te gebruiken. Uiteindelijk zal hun dit helpen om te integreren in de Hebreeuws sprekende maatschappij.
Het Nieuwe Testament
In Israël zijn scholen verplicht de Tenach (= het Oude Testament ) te onderwijzen als deel van het
vakkenaanbod. Op Makor HaTikvah hebben wij het voorrecht het Nieuwe Testament aan te bieden naast
de verplichte lessen in de Tenach. Tijdens deze speciale lessen leren de leerlingen de verhalen en het
onderricht van Yeshua in de Evangeliën, het ontstaan en de groei van de vroege kerk, en maken ze zich een aantal brieven eigen. Wij hopen onze studenten een stevig begrip van Gods Woord en van Zijn Heilsplan mee te geven. Ons doel is dat de leerlingen groeien in hun geloof, Yeshua met hun hele hart volgen en Zijn liefde voor de wereld verspreiden.
Software & Technologie
Dit jaar hebben we een applicatie ingevoerd, waarmee kinderen dingen kunnen ontwikkelen. Deze software schept een omgeving voor kinderen om spelletjes te ontwikkelen en te programmeren. Het is een nieuw platform en we zijn enthousiast om daarop met jongere kinderen te werken!
Als leerlingen leren te programmeren, stelt het ze in staat om al doende veel andere dingen te leren. Het opent veel nieuwe leermogelijkheden. Zo leren ze bijv. hoe computers werken en hoe zij zichzelf creatief kunnen uiten met nieuwe technologie.
Als de leerlingen wiskunde leren, is dat voor de meesten eerst vrij abstract. Ze denken, dat het niet echt iets is, dat zij kunnen gebruiken. Maar als zij gaan programmeren, leren ze het op een manier, die betekenis heeft en motiveert. Spelenderwijs leren zij het proces van ontwerpen.
Leerlingen leren hoe ze met een idee kunnen beginnen en hoe ze het kunnen ontwikkelen tot een volledig project; hoe een gecompliceerd idee behapbaar wordt; hoe virussen te vinden en te herstellen zijn; hoe ze het volhouden en dus niet gefrustreerd te raken als dingen niet goed gaan. Dat is niet alleen van belang bij
programmeren, maar ook bij veel andere situaties in het leven.

Dank voor al uw steun (vooral voor de grote gift die we mochten ontvangen) en de gebeden, die ons in
staat stellen al deze projecten in onze school in te voeren. Moge God U rijkelijk daarvoor zegenen.
Yoel Russu

Naar alle artikelen