Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

MAKOR HATIKVAH

Het is een traditie voor MHT geworden gastvrijheid te bieden aan onze dierbare vrienden: de leerlingen uit Holland. Met groot enthousiasme zien we uit naar deze jaarlijkse bezoeken. De kinderen zien er naar uit elkaar te ontmoeten, samen God te aanbidden en te genieten van hartverwarmende gesprekken met pizza. Dit zijn verbazingwekkende interculturele ervaringen, bewerkt door de vaste verbinding met Jezus.

Wij begonnen 2019, met veel lof aan God, voor wat ons is gelukt, mede tot stand gebracht door uw trouwe gebeden en steun. We zijn zo dankbaar voor ieder van u en danken God voor alles.

Nieuwe computers
Er kwamen 10 nieuwe computers door daarvoor bestemde giften! Wij waren in staat een nieuw computer-lab te openen voor onze middelbare scholieren. Onze teenagers genieten van hun nieuwe comfortabele werkplek. Ik ben er zeker van, dat dit zal leiden tot betere schoolresultaten. Onze basisschoolkinderen zullen de oude computers gebruiken, die kleinere schermen hebben en beter voor hen geschikt zijn. Wij konden ook twee computers ter beschikking stellen aan onze nieuwe immigrantenklas. Dit stelt hen in staat toegang te krijgen tot speciale onlineprogramma’s naast hun normale Ulpan-lessen, waardoor ze meer ervaring krijgen en beter kunnen leren.

Juridische kosten
Wij zijn verheugd, dat dankzij uw gulle gaven de juridische kosten van US $ 15.000,- zijn teruggebracht naar US $ 9.000,-. Zoals U weet, hebben we deze kosten gemaakt gedurende ons jarenlange gevecht om erkenning en accreditatie van de staat te krijgen. Dit gebeurde afgelopen augustus. Het Israëlische ministerie van Onderwijs (MoE) erkende ons als school, gaf ons toestemming door te gaan om naast het Oude Testament onderricht geven in het Nieuwe Testament en onze studenten punten te geven voor cursussen, als zij naar andere scholen gaan.

Beurzen & Schoolgeld, het zgn. Joseph Reserve Fonds
Dit schooljaar hebben we al meer dan 12 leerlingen kunnen helpen door hun schoolgeld gedeeltelijk of volledig te betalen. We bekijken elk geval heel nauwkeurig gezien de beschikbare gelden.

Succesvolle inspecties
We hebben net weer een horde genomen. Met goed gevolg hebben we de tweejaarlijkse inspectie van het MoE doorstaan. Goedkeuringen met betrekking tot Veiligheid en Gezondheid werden in februari t/m volgend jaar afgegeven. Dit bevestigt dat onze school voldoet aan de noodzakelijke MoE-criteria.
Wij kijken vaak met ontzag naar de manier waarop “God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn” (Rom. 8:28).
Dank aan U allen en glorie aan onze God!
Yoel Russu!
———————————————————————-
Ms. Miri geeft al 12 jaar sportles op Makor HaTikvah:
Ik vind het leuk om les te geven. De sfeer op school voelt als een gezin voor mij, mijn collega’s en de leerlingen. Het is een plezierige en vrolijke werkplek. Ik ben gemotiveerd doordat ik erop vertrouw en weet, dat het mogelijk is om leerlingen te leren plezier te hebben in sport. Ik help hen een richting in de sport te vinden die goed voor hen is. Ik vind het ook belangrijk om de leerlingen bij te brengen dat ze mogen houden van hun door God gegeven lichaam en het te beschermen. Zoals Paulus in 1 Cor 6:19-20 zegt: “… Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die in U woont en die U ontvangen heeft van God, en weet U niet, dat u niet van Uzelf bent ? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met Uw lichaam”.
Ik houd van sport en wil de studenten bij meer van deze activiteiten betrekken. Ik zou graag op school een volleybalteam willen opzetten en coachen. Om deel te nemen aan competities met andere scholen zodat ze meer gelegenheid krijgen om sport te beoefenen; en de leerlingen daardoor te leren, dat ze veel meer kunnen dan ze denken.

“Denk aan Hem bij alles, wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg” (Spr. 3:6).
Jaren geleden heb ik geleerd, hoe ik in vrijwel elk dilemma waarmee ik geconfronteerd werd, Zijn leiding moet volgen. Voor mij betekende dat: ‘Zoek naar Hem. Zoek naar Zijn antwoord, Zijn richting, Zijn pad’. Toen onze jongens teenagers waren, besloten we met het gezin een reis naar Washington DC te maken. Ik moest alles regelen voor de reis, het onderdak en de uitjes. Een van onze gezinsleden zat in een rolstoel en daar moesten we rekening mee houden. Ik moest veel onderzoek doen, waar ik het beste kon boeken, en vaak was ik volledig de weg kwijt waar te boeken. Echter, iedere keer, dat ik over een situatie nadacht, kwam dit vers mij in gedachten. En iedere keer baande God een weg. Op een van de laatste dagen waren we in het midden van Washington, omgeven door beton en asfalt, toen de zon precies boven ons stond en de hitte trof mij. Ik werd oververhit en er was geen boom, taxi of gebouw met airco, waar ik naar toe kon. Dus weer vroeg ik: ‘Waar is Uw pad, God? Waar is het, ik zie het niet’? Plotseling kwam er een wolk en ging mijn temperatuur direct omlaag. Ik had schaduw om in te wandelen. Interessant: Later ontdekte ik, dat ik de enige was, die de schaduw zag of voelde. Hij gaf mij een goed pad.
Dit vers leidt mij nog elke dag. Voor mij betekent dit vers: ‘Zoek naar God. Blijf zoeken. Blijf zoeken. Hij zal een goed pad voor je maken.’
Cyndi Chetrit

Naar alle artikelen