Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

RETURN TO ZION

We willen u graag het laatste nieuws over de Aleph Club en het Eagle Project vertellen.
De Aleph Club is een 10 weken durend programma waar men bij elkaar komt om met elkaar te praten over de belangrijkste kwesties van het leven in Bijbelse zin.
Het programma is nu beëindigd. Het mooiste is dat zeven deelnemers ervoor kozen om gedoopt te worden en hun leven in dienst van de Heere te stellen.
Leon en Nina Mazin

En dan het Eagle Project.
In december zijn we met 28 jongvolwassenen uit negen gemeenten een paar dagen naar het Meer van Galilea en de Golan Hoogte geweest. Het was prachtig weer en we hadden twee mooie dagen. We begonnen met de doop van Naomi. Zij nam deel aan het programma in Noorwegen en besloot haar leven aan God te geven. Het was voor het eerst in het Eagle programma dat we een jongvolwassene mochten dopen. In dat weekend bestudeerden we het boek Jacobus: over geloof, een vruchtbaar leven en de normen in Gods Koninkrijk. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor de jongere generatie. Het was een mooi weekend. Het is belangrijk om alles even los te laten en in Hem de rust te vinden.
Evgeni Stanukevich

Naar alle artikelen