Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

RETURN TO ZION

Eagle Weekenden

Onze gemeente ‘Return to Zion’ gaat er van uit dat je, om goede vruchten te krijgen, tijd moet besteden aan het zaaien, water te geven en te onderhouden. Als die taken volbracht zijn komt de vreugde dat je de vruchten tevoorschijn ziet komen door je arbeid. Met deze stelling in gedachten hebben we in 2015 geleidelijk aan het project Eagle opgezet. Het project voorziet er in dat we de Messiaanse jongeren die pas zijn teruggekomen uit militaire dienst de gelegenheid geven om bij te komen.

Het project laat zien dat er honger is naar kameraadschap, om meer te leren uit Gods Woord en om meer antwoorden te krijgen op vragen die leven bij deze speciale generatie. We lezen in 1 Johannes 2: 14, “Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen”. Volgens dit vers, dat het Woord van God is, heeft de jongere generatie een speciale plaats in de ogen van God. Hij heeft hen het zwaard in handen gegeven dat het Woord van God is. Ze moeten dit zwaard vakkundig gebruiken om het van de vijand te winnen. We moeten dus meer investeren in iedere jongere van onze gemeenten, zodat we een goede oogst in hun leven zien – waardoor ze dienaren kunnen worden voor de volgende generatie. Daarom hebben we besloten om het lokale aspect van Project Eagle verder uit te breiden met ontmoetingen in het weekeinde eens in de zoveel maanden. De laatste was in januari. De jongelui van meerdere gemeenten namen hieraan deel. We liepen over de paden van Mount Carmel. We bestudeerden het Woord van God. We hielden een dienst op de Sabbat. We dienden de gemeente. En we deden dit allemaal met veel vreugde.

Laten we ons aan de jonge mensen wijden. Laten we ze onderwijzen en bemoedigen zodat ieder van hen hun plek in de familie van de Messias mogen vinden en zo prachtige vruchten mogen voortbrengen.

Zielszorg aan de overlevenden van de Holocaust

De meeste overlevenden van de Holocaust brengen een groot deel van hun tijd door in hun huis omdat ze weinig mogelijkheden hebben om uit te gaan. Daarom is onze diaconie druk bezig geweest om op verschillende manieren te proberen hun leven wat op te vrolijken. We hebben ongeveer 400 mensen waar we naar moeten omzien, wonend in Haifa, Krayot en Nazareth. Vier of vijf maal per jaar organiseren we evenementen voor ze waar we dan de Bijbelse feesten vieren. Daarnaast organiseren we ook nog dagtochtjes door het land. Maar dat is niet het enige, we proberen ze ook op andere manieren te helpen in hun dagelijks bestaan, bijvoorbeeld als er iets in hun huis opgeknapt moet worden. We doen dit al zeven jaar met Gods hulp. Daardoor zijn er mooie relaties opgebouwd en soms worden onze mensen gevraagd om met de overlevende te bidden voor hun zoektocht naar God. Het is bijzonder om de verande-ringen in hun leven te zien, zeker omdat de meesten in een atheïstische omgeving zijn grootgebracht.

Er is nog zo veel te doen en daarom vragen we u om te blijven bidden voor onze inzet voor de Holocaust-overlevenden en om zo de liefde van de Messias te laten zien.

Echtparen gaan in retraite

In februari hebben de echtparen uit onze Messiaanse Gemeente ‘Return to Zion’ een onvergetelijk weekend gehad in Noord-Israël, bij het Meer van Galilea. Er waren meer dan twintig paren in hotel Moshav Migdal. Het voornaamste doel van de retraite was om tijd te besteden aan erediensten en er waren diverse workshops die te maken hadden met het gezin en de relaties (voor mannen en vrouwen). De echtparen genoten ook van spelletjes en vrije tijd. Deze retraite was georganiseerd om de verstandhouding binnen onze families te versterken.

Naar alle artikelen