Beleidsplan 2022-2025

Onze missie is om mensen en gemeenten in Nederland te verbinden met Messiasbelijdende gemeenten, diakonale projecten en toerusting in Israël.

In Nederland zijn onze doelen gericht op het bewerken van Bewustwording (hoofd), Betrokkenheid (hart) en Bijdragen (handen).

Van 2022-2025 focussen wij ons op de volgende doelgroepen in Nederland:

            1 Jongere generatie

            2 Ondernemers met Lev

            3 Predikanten/theologen

            4 Samenwerkingen

            5 Actieve communicatie en vrijwilligers

Daarbij kunnen wij niet zonder de inzet van actieve en betrokken vrijwilligers.

1 Jongere generatie

De jongere generatie willen wij graag bewust maken van de belangrijke positie van Israël in de Bijbel en kennis laten maken met locaties in het land Israël die ze kunnen (her)kennen vanuit de Bijbel.

De Verkenners

SSMJ werkt samen met het CIS (het centrum voor israeltudies) en Steunfonds Israel aan het op jongeren gerichte programma De Verkenners. Deze is geschikt voor gebruik op school en catechisatie of thuis. In het najaar van 2023 zal deze ook zichtbaar zijn op de christelijke TV zender Family7.

Jongerenreizen

Ook werkt SSMJ op scholen zoals Driestar, van Lodenstein College en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Een van de doelen is om via school met jongeren een Israëlreis te ondernemen met financiële steun van ouders en sponsoren. SSMJ wil daarin les- en reismateriaal aanbieden.

Ook helpt SSMJ jongerenorganisaties binnen kerken (zoals HHJO of LCJ?) om jongeren bewust te maken met en te verbinden met Messiasbelijdende gelovigen in Israël.

 

2 Ondernemers met Lev

Vanuit een kerngroep van betrokken ondernemers bouwen wij aan een netwerk van Ondernemers met Lev (Hebreeuws voor hart) die hart hebben voor Messiasbelijdende Joden in Israël en hen willen ondersteunen, maar zelf ook graag toerust willen worden.

Ondernemers kunnen al Ondernemer met Lev worden vanaf €850 en zo met elkaar optrekken in onderwijs en gebed. Ondernemers met Lev zetten samen de schouders onder concrete projecten in Israël.

 

3 Predikanten/theologen

In de komende vijf jaar wordt het netwerk van predikanten en theologen uitgebreid vanuit de visie dat Israël een belangrijke plaats heeft in de Bijbel en dat in het huidige Israël de Messiasbelijdende gelovigen een bijzondere positie hebben die onze steun verdienen. Zodat Jezus de Messias van Israël wordt geëerd.

Conferentie

In samenwerking met Het CIS (Centrum voor Israelstudies) organiseert SSMJ een symposium over de groei van de Messiasbelijdende gemeenten in Israël. Centraal daarin het boek van het Caspari Center in Jerusalem. Het symposium vond plaats op 14 april 2023.

Projectbezoek Israël

Om wederzijdse betrokkenheid tot stand te brengen initieert SSMJ een Israelreis voor predikanten en theologen om samen de Bijbelse en Theologische Why uit te werken en contacten te leggen met gemeenten en projecten in Israël.

4 Samenwerkingen

Waar mogelijk werkt SSMJ samen met andere organisaties met gelieerde doelen zoals Het Centrum voor Israël Studies (het CIS), Steunfonds Israël/Isaäc da Costa en koepelorganisaties voor Israël zoals Israëlberaad, IKC platform (jongeren), Studiekringen en Pleuroma.

5 Actieve communicatie en vrijwilligers

Vrijwilligers en spreekbeurten

Naast een beperkt aantal betaalde krachten en vrijwillige meewerkende bestuursleden is SSMJ erg afhankelijk van vrijwilligers. Zij dragen mede SSMJ uit richting jongeren, kerken en scholen en spreekbeurten. Er is groei in de aanvragen van spreekbeurten. Samen willen wij graag 20-30 spreekbeurten per jaar vervullen.

Project 75 jaar Israël en 25 jaar SSMJ.

Dit jaar bestaat Israël 75 haar en in 2024 bestaat SSMJ 25 jaar. In de aanloop daarnaar worden de volgende acties uitgewerkt: Documentaire over Israël als natie en groei en uitdagingen van de Messiasbelijdende gemeenten (30 min). Activiteiten rond het 25 jarige bestaan van SSMJ

Online media

Voor de online mediakanalen wordt een nieuwe strategie met duidelijke doelen ontwikkeld die passen binnen het beleidsplan. Ook worden onderdelen van de huisstijl meer in lijn met elkaar gebracht waar reeds een start mee is gemaakt. Dit moet zorgen voor een duidelijk onderscheidend en aansprekend karakter voor bestaande en nieuwe betrokken donateurs.

Internationalisering website

In het werkgebied van SSMJ in Nederland en Vlaanderen is Nederlands de voertaal. Steeds meer mensen uit het buitenland en vooral Israël willen hun betrokkenheid vergroten. We denken aan een Engelstalige website.

Groei

Steeds meer mensen raken betrokken bij SSMJ en Messiasbelijdende gemeenten in Israël. Om aan de groeiende vraag tegemoet te komen is er ook groei nodig in donateurs, betrokken ondernemers, actieve gemeenten en een inkomstengroei. Voor de komende jaren hebben wij de volgende doelstellingen:

Doelgroepen

2023

2025

Groei doelstelling

Betrokken donateurs en ondernemers

5%

Aantal betrokken collecterende gemeenten

5%

Inkomsten stijging

€ 886.000

€ 1.063.200

20%