Financieel

Dankbaarheid!

Wij zijn dankbaar dat wij vorig jaar vele giften en collecten mochten ontvangen, waardoor we onze doelstellingen konden realiseren.

Hieronder ziet u een beknopt overzicht uit het Financieel Jaarverslag 2022. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden.

Het Jaarverslag 2022 is op 25 mei 2023 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Eventuele vragen of opmerkingen bij ons Jaarverslag 2022 zijn welkom bij onze penningmeester via: penningmeester@messiasbelijdendejoden.nl

 

hier kunt u het Jaarverslag 2022 downloaden

hier kunt u de beoordelingsverklaring van de accountant downloaden

hier kunt u het publicatieplicht formulier fondsenwervende instellingen ANBI downloaden