Helpen

Uw gebed is het belangrijkste! Daarnaast hebben Messiasbelijdende Joden in Israël uw financiële steun hard nodig. Wilt u een legaat ten goede laten komen aan onze stichting? Dat kan hier.

Periodieke gift

Een periodieke gift aan een ANBI is aftrekbaar. Steun onze stichting. Download het belastingformulier voor periodieke giften. Verstuur het ingevulde formulier naar postadres Postbus 22, 3860 AA te Nijkerk of per e-mail naar penningmeester@messiasbelijdendejoden.nl

Download formulier

Legateren

Wilt u een legaat ten goede laten komen aan onze stichting? Dat kan. Laat u informeren.

Ontvang informatie