Helpen

Uw gebed is het belangrijkste! Daarnaast hebben Messiasbelijdende Joden in Israël uw financiële steun hard nodig. Wilt u SSMJ opnemen in uw testament door een legaat ten goede te laten komen aan St. Steun Messiasbelijdende Joden? Dat kan hier.

Periodieke gift

Een periodieke gift aan een ANBI is aftrekbaar. Steun onze stichting. Download het belastingformulier voor periodieke giften. Verstuur het ingevulde formulier naar postadres Postbus 22, 3860 AA te Nijkerk of per e-mail naar penningmeester@messiasbelijdendejoden.nl

Download formulier

Nalatenschap

Wilt u een legaat ten goede laten komen aan onze stichting? Dat kan. Neem contact met ons op.

Meer informatie