HHJO landelijke actie

De landelijk actie van HHJO richt zich in 2022 en 2023 concreet op het Netivah Center in Israël. Zij bieden ondersteuning voor dienstplichtige jongeren. Messiasbelijdende jongeren staan vaak alleen, op school maar ook in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van het geloof in de Heere Jezus afgetrokken. Toerusting is dus erg belangrijk. Daarom organiseert Netivah Center (Centrum Wegwijzer) conferenties voor jongeren. Ook organiseert Netivah Center conferenties om ouderlingen en jeugdwerkers toe te rusten. Het geld dat opgehaald wordt met de landelijke actie zal door Netivah Center gebruikt worden om verschillende toerustingsactiviteiten te organiseren.

De landelijk actie heeft in totaal € 37.555,43 opgeleverd. ds. Henk van der Ziel, secretaris van SSMJ en predikant van de Hersteld Hervormde Kerk in Veenendaal nam de check in ontvangst.