Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen

 

Bestellen?

Stuur een e-mail naar info@messiasbelijdendejoden.nl

Geschiedenis van een vergeten groep

Dit boek is gebaseerd op een serie artikelen geschreven voor het blad Immanuël van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden over de geschiedenis van de Messiasbelijdende Joden gedurende de afgelopen tweeduizend jaar. Dr. Siebesma behandelt hun geschiedenis vanaf de eerste pinksterdag tot vandaag. Zolang de gemeente van Christus bestaat, zijn er Joden geweest die Jezus als Messias hebben geaccepteerd en Hem zijn gaan volgen. We kunnen van hen leren omdat zij eerstelingen waren. Hun getuigenissen en hun levens laten zien dat het volgen van de Messias een prijs heeft, maar dat lijden niet opweegt tegen de geestelijke rijkdom die wij in de Messias hebben ontvangen.

 

Over de auteur:

Pieter A. Siebesma heeft Hebreeuws en Joodse geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en was tot voor kort docent voor Hebreeuws, wereldreligies en Oude Testament aan de Christelijke hogeschool Ede en is nu nog verbonden aan de ETF in Leuven/Heverlee.

Download Immanuël

Immanuël is het gratis nieuws- en mededelingenblad van onze stichting. Door middel van dit blad houden wij u op de hoogte van de projecten en doen wij verantwoording over de uitgaven van de ontvangen giften.

Download direct