Nalatenschap

Nadenken over uw nalatenschap is een gevoelig onderwerp. Het gaat immers over het moment dat u er zelf niet meer bent. Toch kan het degenen die achterblijven helpen wanneer u uw wensen zelf hebt vastgelegd. Het biedt hèn duidelijkheid en ú weet zeker dat uw nalatenschap daar terechtkomt waar u het wilt.

Wanneer er geen testament is, gaat de erfenis naar de directe familie. Maar als u (een deel van) de nalatenschap wilt schenken aan een goed doel, bijvoorbeeld Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, dan kan dat ook. Op die manier helpt u ons om Messiasbelijdende Joden in Israël te steunen. Er zijn meerdere manieren om een deel van uw vermogen na te laten aan Stichting Steun Messiasbelijdende Joden:

1 Legaat

U kunt een legaat nalaten. Dan krijgt de organisatie een geldbedrag of bezitting (bijvoorbeeld een huis, auto of kunstvoorwerp). In het testament laat u precies opschrijven om welk bedrag of welke bezitting het gaat. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden kan het bezit te gelde maken en de opbrengst voor de projecten gebruiken.

2 Erfstelling

U kunt Stichting Steun Messiasbelijdende Joden ook tot (mede)erfgenaam benoemen. De stichting erft dan een deel van uw nalatenschap. U bepaalt zelf in uw testament hoe groot dat deel is en wat er naar de andere erfgenamen gaat.

3. Fonds op naam

Mocht u een groter bedrag willen nalaten aan de stichting, dan is een fonds op naam een optie. Het is een schenking met een specifieke bestemming. U hoeft zelf niet zo’n fonds op te richten maar wordt bij de stichting ondergebracht. Dit kan opgenomen worden in uw testament via een notaris en kan al bij leven worden opgericht, zodat u zelf kunt zien wat er met uw fonds gebeurt.

Notaris

Het is wel noodzakelijk om de verdeling van de nalatenschap vast te leggen bij een notaris. Een zelfgeschreven wens heeft namelijk geen rechtsgeldigheid.

Geen successie

Omdat Stichting Steun Messiasbelijdende Joden als goed doel (ANBI) erkend is, hoeft de organisatie geen erfbelasting te betalen. Uw erfdeel of legaat wordt dus volledig aan het werk besteed.

Uw nalatenschap in 3 stappen:

1 Breng uw wensen in kaart

2 Bespreek uw wensen met een notaris en de stichting

3 Onderteken het testament bij de notaris. 

Vul het formulier hieronder in als u hierover met iemand van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden wilt spreken.

  • Uw gegevens

  • Adresgegevens

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.