DOORBRAAK VOOR MESSIAANSE GEMEENTEN

Een geweldige overwinning voor religieuze vrijheid! Het Israëlische Hooggerechtshof kent de status van belastingvrijstelling toe voor Messiaanse non-profitorganisaties.

Het Hooggerechtshof verwerpt acties van het Knesset Finance Committee tegen Israëlische volgelingen van Jezus als oneerlijk en illegaal bevooroordeeld.

Illustratie: de Israëlische rechter van het Hooggerechtshof, Daphne Barak-Erez, zit een hoorzitting voor in 2020 (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90) 

Het Hooggerechtshof van Israël oordeelde gisteren in het voordeel van een non-profitorganisatie van Israëlische volgelingen van Jezus. Zij kregen de fiscaal aftrekbare donaties status toegekend.

De uitspraak bekritiseerde het vertrekkende hoofd van de financiële commissie van de Knesset voor het tonen van oneerlijke en illegale vooringenomenheid tegen de Joodse volgelingen van Jezus, die hier in Israël algemeen bekend staan ​​als Messiaanse gelovigen.

De beslissing wordt door zowel Messiaanse Joden als Christenen geprezen als een geweldige overwinning voor de godsdienstvrijheid in Israël.

HOE IS DE ZAAK ONTSTAAN?

In oktober 2020 besliste de financiële commissie van de Knesset, geleid door de ultraorthodoxe politicus Moshe Gafni, om de status van fiscaal aftrekbare schenking aan de Messiaanse organisatie Yachad, die de Messiaanse gemeente Tiferet Yeshua bestuurt, af te wijzen.

Yachad ging in beroep tegen de beslissing.

Dinsdag oordeelde het Hooggerechtshof in het voordeel van Yachad en beval de Knesset Finance Committee om de non-profitstatus te verlenen die bekend staat als “sectie 46”.

Hier volgen enkele fragmenten uit de 41 pagina lange uitspraak van de rechtbank:

“De beslissing van de financiële commissie was gebaseerd op een onjuiste vooronderstelling, dat zij de bevoegdheid had om rekening te houden met het feit dat een non-profitorganisatie zich bezighoudt met in hun ogen ‘controversiële’ activiteiten.’ Op basis van het onderzoek van de belastingdienst zijn de evangelisatie activiteiten van de organisatie niet gebonden aan illegale activiteiten. De vertegenwoordigers van de Knesset bevestigden ook dat de beslissing gebaseerd was op waarden, dat het ongepast is om een ​​religieuze organisatie te financieren die Joden wil bekeren, zelfs als hun activiteit legaal is. … Dit bevestigt dat de commissie te ver ging in haar gezag.”

“Het is niet genoeg dat er een publieke controverse is, hoe diep ook, om te definiëren dat een non-profit geen recht heeft op de status. Persoonlijke emoties of diepe meningsverschillen zijn ook niet genoeg, zeker niet zolang de activiteit legaal is. Dit is vooral belangrijk voor organisaties die zich bezighouden met religieuze diensten, wat al controversieel is en het belang van vrijheid van godsdienst en geweten. Deze kwestie wordt verscherpt door het feit dat er in het verleden veel christelijke organisaties zijn die deze status wel hebben gekregen.”

De andere twee rechters voegden ook hun opmerkingen toe en beiden waren het eens met de beslissing. Rechter Isaac Amit schreef dat de commissie te ver was gegaan door een obscuur criterium ‘controversieel’ aan te nemen. Dit zou kunnen leiden tot willekeurig gebruik van sectie 46 en schade toebrengen aan niet-vertegenwoordigde minderheden. Hij verklaarde ook dat de commissie haar beslissing had genomen op basis van “gevoelens, overtuigingen en meningen, en niet op enige feitelijke basis. Dat is voldoende om hun beslissing te verwerpen.”

De derde rechter, rechter Anat Baron, was het met de andere twee eens. “Dit obscure criterium verdrijft non-profitorganisaties zoals deze van het veld, omdat het een religieuze beweging in de minderheid vertegenwoordigt die niet in de publieke consensus is.”

Ze voegde er zelfs aan toe dat de nieuwe procedure die de commissie heeft aangenomen, angst oproept omdat deze “op maat” is gemaakt voor deze zaak, aangezien de procedure werd vastgesteld terwijl deze specifieke non-profitorganisatie ter discussie stond.

Gil Afriat, predikant van de gemeente Tiferet Yeshua, vertelde ‘ALL ISRAEL NEWS dat zijn organisatie de beslissing van het Hooggerechtshof verwelkomde.

Hij zei: “We danken God dat er rechters in Jeruzalem zijn die de rechten van minderheden beschermen en de normen van gelijkheid en vrijheid van godsdienst toepassen in overeenstemming met de geest en waarden van de Onafhankelijkheidsverklaring. We hopen dat deze beslissing, de deuren zal openen voor vele andere Messiaanse gemeenten om deze belastingkrediet status te ontvangen en dat het het Messiaanse publiek in Israël in het algemeen ten goede zal komen. Bovendien bidden we dat vooroordelen en discriminatie zullen verbroken worden, en de waarheid bekend zal worden.”

Lees hier het volledige originele artikel: 

Israeli Supreme Court allows tax exempt status for Messianic nonprofit