Gebedsoproep voor Rusland en Oekraïne

Op 24 februari is Rusland Oekraïne binnengevallen. De wereld is in rep en roer en kijkt met ingehouden adem toe. Deze ingrijpende gebeurtenissen raken ook onze broeders en zusters in Israël. Veel van hun familieleden wonen in Rusland en in Oekraïne. Voorganger Leon Mazin roept ons in een persoonlijke brief op in gebed te gaan.

Beste vrienden,

Ik vraag u te bidden en de Heere God te vragen deze zinloze oorlog te stoppen. Bid voor de mensen die in de gebieden wonen waar nu beschietingen zijn. Als Israeliër weet ik hoe dat is. Ik woon nu 30 jaar in Israël en er zijn inmiddels al drie oorlogen over me heengegaan. God verhoede iedereen deze vreselijke ervaringen. Maar… de hemel hoort onze gebeden, onophoudelijke gebeden. In het Joodse Kaddisjgebed staat het volgende: ‘Hij die vrede schept in de hemel, zal ons vrede sturen, wereldvrede.’ Vrede voor Israël, vrede voor Oekraïne en Rusland.

In 1 Thessalonicenzen 5 vers 16-18 staat ‘Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.’ Het is moeilijk om de blijdschap nu in praktijk te brengen. De vreugde is er nu niet, het gebed blijft over. Bid alstublieft mee!

Shalom en hartelijke groet,

Leon en Nina Mazin, Haifa, Israël