Jood die in Jezus gelooft ontmoet onverdraagzaamheid

Messiaanse Joden worden bespogen, vervloekt of fysiek belaagd. Dat een Jood in Jezus gelooft, is voor sommige ultra-orthodoxe Joden in Israël onverteerbaar.

De graffiti op het trottoir buiten het huis van Messiaanse Joden in het Israëlische plaatsje Arad sprak boekdelen. Joden die Jezus belijden als Zaligmaker zijn „een tragedie voor het Joodse volk”, luidde de onlangs aangebrachte tekst.

Het is het laatste voorbeeld van de vijandigheid van bepaalde orthodoxe Joden tegen de Messiaanse gemeenschap in Israël. Jaarlijks gaat het om enkele tientallen incidenten –van bespugingen en vervloekingen tot fysieke agressie–, zegt Daniel Hoffman, directeur van Middle East Concern (MEC). Deze organisatie zet zich in voor godsdienstvrijheid in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De Messiaanse gemeenschap in Israël omvat zo’n 10.000 mensen, schat Hoffman.

In sommige gevallen vindt jarenlange intimidatie plaats door Joods-orthodoxe organisaties. Een rechtbank legde vorig jaar een straatverbod op aan leden van Yad L’Achim, een anti-evangelisatiegroep. Die vielen sinds 2011 een Messiaanse gemeente in Ashdod lastig door voor de deur protesten te organiseren. Ook verstoorden ze met luide muziek diensten.

Venijn

Overigens zijn Messiaanse Joden niet het enige doelwit van deze organisaties. Ze houden zich ook bezig met het ‘bevrijden’ van Joodse vrouwen die met Arabische moslims zijn getrouwd. Een groep mannen probeert zo’n vrouw met geweld mee terug te nemen.

Weinig tot geen problemen hoeven Messiaanse Joden te verwachten vanuit seculiere hoek of de overheid. Een enkele keer wordt tegenwerking ervaren als orthodox-Joodse partijen deelnemen aan de regering en het ministerie van Binnenlandse Zaken onder hun hoede hebben, aldus Hoffman. Die proberen dan Messiaans-Joodse immigranten hun Israëlisch staatsburgerschap te ontnemen.

Het venijn zit namelijk vooral daarin dat Messiaanse Joden zichzelf nog steeds beschouwen als Jood. Vanuit orthodoxe hoek is daar grote weerstand tegen. Hoffman: „Voor veel religieuze Joden kun je geen Jood zijn als je in Jezus gelooft. Dan ben je gewoon christen. Door te stellen dat je Jood bent, pleeg je bedrog.”

Daarnaast ligt evangelisatie enorm gevoelig. De recente ontmaskering van Michael Elkohen, die voorwendde een rabbijn te zijn als dekmantel om te evangeliseren, deed veel stof opwaaien. Messiaanse Joden waren er snel bij om afstand te nemen van deze praktijk, maar het kwaad was al geschied.

„Andere antisemieten vallen de Joden aan als individu of als volk”, zei rabbijn Tovia Singer naar aanleiding van de ontdekking. „Maar de missionarissen vallen het Joodse geloof aan en werken eraan om het van de planeet te wissen.”

Vanwege het verzet dat het oproept, geven Messiaanse gemeenten op verschillende manieren handen en voeten aan evangelisatie. Sommige doen aan straatwerk, andere zijn terughoudender en proberen vooral door hun levenswandel te getuigen.

Arabische landen

Veel Messiaanse Joden willen geen aandacht vestigen op de incidenten. Ze vinden dat Israël al genoeg negatief in het nieuws is, verklaart Hoffman.

Daarnaast zullen zij het woord vervolging niet in de mond nemen. „Onze situatie is niet te vergelijken met de omstandigheden van christenen in de omliggende Arabische landen, stellen ze. En dat is ook zo. Desondanks is de druk wel reëel. Helemaal als je het doelwit bent van orthodoxe organisaties.”

 

Lees het originele artikel op www.rd.nl