KLAAR OM TE DIENEN

Geen picknick

Israël is een ingewikkeld land en het leven op deze aarde zit vol grote uitdagingen. Het is geen picknick: we zijn in een geestelijke strijd verwikkeld. We proberen iedereen die bij ons komt studeren voor te bereiden met de hulpmiddelen om de Bijbel te lezen en toe te passen in alle harde realiteiten van het leven – de goede en de slechte. Dr. Seth Postell schrijft over de afstudeerrede van de enige Arabische predikant van een Messiaanse gemeente in Israël, Shmuel Aweida:

En nu, Heere, waarop wacht ik? Mijn hoop is op U (Ps. 39:7 [8 in het Hebreeuws]).

Een goede preek!

“Mijn goede vriend Shmuel Aweida is een begenadigd predikant en ik heb er altijd van genoten om naar hem te luisteren. Onlangs hoorde ik hem echter een preek houden over Psalm 39: 8: Onze hoop is op de Heer en op niets anders. Er was iets kwalitatief anders aan deze preek. Het was… goed… ongelooflijk echt. En omdat het zo echt was, was het ongelooflijk krachtig. Waarom? Omdat God Shmuel het afgelopen jaar een van de moeilijkste jaren van zijn leven liet beleven. Maar als gevolg daarvan dook Shmuel niet alleen buitengewoon diep in de onpeilbare diepten van dit vers, hij was ook in staat om anderen (waaronder ik) met zich mee te nemen. We kunnen nooit de rijkdom van Gods Woord helemaal doorgronden door het in een laboratorium te analyseren. Gods Woord wordt pas echt voor ons als we het bestuderen en toepassen in de smeltkroes van het leven. Het spijt me dat mijn lieve vriend het afgelopen jaar zoveel heeft moeten lijden. Maar gisteren in de preek van Shmuel had ik het voorrecht om van de vrucht te smullen.”

Hoe kostbaar zijn ook Uw gedachten voor mij, o God! Hoe groot is de som ervan! (Ps 139: 17)

Shmuel Aweida zelf studeerde af aan onze Bijbelschool nadat hij enkele jaren geleden had deelgenomen aan ons MA-programma voor senior pastors. We hadden het voorrecht dat hij kwam om zijn wijsheid en ervaring met ons te delen en onze afgestudeerden aan te moedigen dat wat er ook tot ons komt in dit leven, we zwaar op God en Zijn Woord kunnen leunen – het is trouw en waar.