Netivah

Beste vrienden,

De eerste regenbuien zijn gevallen en de herfst hangt in de lucht. De feestdagen van Rosj HaShana, Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest) zijn voorbij. Prijs God, de zomer is vruchtbaar en heet geweest, we willen enkele van de geweldige dingen die we hebben meegemaakt met jullie delen. Israël worstelt met de Delta-variant van Covid en er zijn nieuwe beperkingen en voorschriften van kracht. We moeten dus opnieuw nieuwe en creatieve manieren vinden om de jeugd en de soldaten te bereiken. Het zomerkamp in Baptist village is een grote bemoediging voor ons geweest, omdat ze hebben geholpen om tegemoet te komen aan de veranderingen die nodig zijn om de bediening vooruit te helpen.

NIETS ZAL ONS TEGENHOUDEN!
Hier volgen enkele hoogtepunten van de afgelopen zomer.

Wat gebeurde er de laatste tijd
• 6-15 juli – NETSOR – 10-daags pre-militair programma voor jonge mannen en vrouwen die zijn afgestudeerd aan de middelbare school en binnenkort zullen worden opgeroepen voor de IDF.
We hadden 66 deelnemers die werden uitgedaagd om standvastig, zelfverzekerd, moedig te zijn en zich veilig te voelen in hun geloof. En het opbouwen van duurzame vriendschappen en relaties om hen te versterken tijdens hun militaire dienst .
Prijs God. Er zijn een aantal deelnemers geweest die hun leven aan Yeshua hebben gewijd en hebben zich laten dopen.

15 – 21 augustus – Yam Le’Yam – “Sea to Sea” – 110 Km (68 mijl) wandeling van Atlit (Middellandse Zeekust) tot het Meer van Galilea. We hebben een geweldige wandelweek gehad door het land terwijl we elke dag leerden over een van de gaven van de Geest en hoe ze op praktische manieren worden beleefd. Na de wandeling brachten we een leuke dag door met raften op de Jordaan. De wandeling was dit jaar belangrijk omdat veel van de jongeren al zo lang thuis opgesloten zitten. Dit was een geweldige kans om een flinke tijd buiten te zijn op een zinvolle manier.

3 augustus – 14 oktober – Chetzim 2021 (“Arrows”) – intensief discipelschapsprogramma voor afgestudeerden van de 12e klas, voordat ze worden opgeroepen voor het leger. Het doel is om hen geestelijk te versterken en hen mentaal zoveel mogelijk voor te bereiden op de worstelingen en uitdagingen waarmee ze in het leger te maken zullen krijgen. Dit jaar was er een aanzienlijk grotere groep van 34 deelnemers en 7 stafmedewerkers.
In week 42 week hadden we het examen na 11 weken samen te zijn geweest.
Bid alstublieft voor deze jonge mannen en vrouwen, velen van hen zitten al in de IDF en laten het licht van Jezus in hun eenheden schijnen, anderen zijn slechts dagen of weken verwijderd van de dienstplicht.
In september hadden we een prachtige en zinvolle conferentie met ongeveer 150 soldaten.
Het onderwerp was “Ladaat Oto” (“Hem kennen”) – met drie preken over ;
1. Hem kennen, 2. Hem liefhebben en 3. zoals Hij zijn.
Het was een bemoediging om enkele van deze nieuwe soldaten bij ons te hebben die afstudeerden aan “Netsor” en om Gods werk in hun leven te zien.

Wat staat er nog meer in de planning:
Eind oktober kwamen we samen in het Baptist village met jeugdleiders en voorgangers uit het hele land voor een Conferentie van jeugdleiders. We hadden het over de verantwoordelijkheid die we hebben om de jongeren die God onder onze hoede heeft gesteld lief te hebben, te verzorgen en te beschermen.

• 12 – 13 november – Jeugdconferentie – Dit schooljaar plannen we vijf nationale jeugdconferenties. De eerste is gepland voor november.
We verwachten dan ongeveer 300 tieners uit het hele land.

• 26 – 27 november – Soldatenconferentie.
• Junior High – We plannen twee conferenties voor de Junior High tieners dit schooljaar.
De eerste vindt plaats op 17-18 december.

Wilt u bidden voor het Netivah-team omdat er personeelswisselingen zijn?
We waren gezegend om Roos, Hadar, Zacharia en Tesfaye bij ons te hebben, maar we laten hen biddend vrij terwijl ze doorgaan naar het volgende hoofdstuk in hun leven.

Bid dat ze zullen worden vervangen door de juiste mensen en dat we het geld zullen hebben om nieuw personeel aan te nemen. Blijft u bidden voor de jonge mensen in Israël die graag weer contacten willen na zo lang geïsoleerd te zijn geweest?
Bid dat we niet terugvallen in de COVID-19-crisis en het werk met de soldaten en jongeren kunnen blijven doen.
Grotere faciliteit – We blijven behoefte houden aan een grotere accommodatie om de groeiende jeugdactiviteiten te huisvesten. Bid alstublieft met ons voor een oplossing in de nabije toekomst en bid voor het baptistendorpteam dat hierin met ons samenwerkt.

Beste vrienden, we waarderen uw partnerschap en weten dat we veel niet zouden kunnen doen zonder uw gebeden, uw geldelijke bijdragen en steun. Dank u dat u naast ons staat terwijl we het lichaam van Yeshua in Israël dienen.

De uwe in Yeshua onze Heer,
Joel Goldberg en het Netivah Team