Return to Zion

Tijdens het Sukkoth-feest (Loofhuttenfeest) werd er in onze gemeente een prachtig evenement voor nieuwe immigranten gehouden. Ruim dertig mensen waren daarbij aanwezig. We spraken over de betekenis van dit herfstfeest, tradities en bekering. Er werden interessante vragen gesteld en er werden antwoorden gegeven vanuit het publiek. De deelnemers stonden open om te luisteren, want voor de meesten van hen was dit het eerste Soekot-evenement in Israël. Ze leerden hoe ze het Soekotfeest moesten vieren, wat een Sukka (Loofhut) is en waar de vier soorten planten voor staan. De toehoorders leerden ook over onze Verlosser en hoe ze verlossing van zonde kunnen ontvangen. Het was een erg leuke en feestelijke avond. Na de lezing maakte iedereen van de gelegenheid gebruik om een zoete maaltijd te nuttigen in de Sukka. Gelukkig heeft het magazijn voor humanitaire hulp na korte tijd zijn deuren . voor mensen in nood weer kunnen openen. Hier zullen nieuwe immigranten altijd de nodige dingen kunnen vinden en advies kunnen krijgen van de vrijwilligers van de “Terug naar Zion” gemeente.