Waar komt geld voor Israël terecht?

Elja Verbaan-de Jong – Reformatorisch Dagblad 15 November 2023

Verschillende kerkelijke organisaties zamelen geld in voor noodhulp aan Israël. Honderdduizenden euro’s aan donaties stromen binnen, zowel van kerken als particulieren. Een deel van dat geld gaat naar Israëlische soldaten.

De interkerkelijke Stichting Steun Messiasbelijdende Joden zamelt sinds ruim twee weken geld in voor Netivah Center, een organisatie die jonge Israëlische soldaten toerust om standvastig te blijven in het geloof. Directeur Herbert Bulten: „We krijgen daar boze reacties over van mensen die zeggen dat wij de oorlog steunen. Maar Netivah doet dit werk al jaren onder jongeren in hun diensttijd. Het leger kan nu niet in alles voorzien. Daarom staan wij hen bij.”

Het gaat daarbij om praktische hulp. „Tot nu toe vooral matrassen en medische middelen”, licht Bulten toe. De teller stond dinsdag op 75.000 euro.

Ook het deputaatschap Israël van de Gereformeerde Gemeenten is, in samenwerking met het Steunfonds Israël/Isaac da Costa, een inzamelingsactie gestart. Volgens Johan de Jong, algemeen secretaris van het deputaatschap, wordt met het opgehaalde geld – tot nu toe 650.000 euro – een groeiend aantal projecten gefinancierd, de meeste via twee nauw verbonden Messiasbelijdende gemeenten in Israël. Zij verlenen diaconale steun aan gemeenteleden, maar helpen bijvoorbeeld ook evacués uit de omgeving van de Gazastrook.

Via de diaconieën gaat ook geld naar soldaten. De Jong: „Het ontbreekt reservisten vaak aan praktische zaken, zoals ondergoed en hygiënepakketten. Maar de gemeenten geven de reservisten ook morele bijstand.”

De hulp voor soldaten gaat soms ook buiten de kerkelijke gemeenten om. Zo leverde het noodfonds een wasmachine aan een tijdelijke militaire basis op een kibboetsterrein, vertelt De Jong.