Arad | Uit het slavenhuis geleid

Pesach

“Het zal gebeuren, wanneer uw zoon u u morgen vraagt: ‘Wat is dit?’ dat u tegen hem zult zeggen: De HEERE heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis geleid’ (Ex.13:14)

De Heere gebiedt ons om onze kinderen over Pesach te onderwijzen… het niet alleen laten vertellen op de zondagsschool of sjabbatschool. Ons wordt opgedragen om ongezuurd brood te eten, de ervaring van onze voorouders na te spelen om uit te lokken dat onze kinderen vragen… “Wat is dit, waarom doe je dit?”

Veel van onze families hielden Pesach-seders op de eerste avond van de vakantie. Sommigen nodigden mensen uit die nergens anders heen konden. Tijdens de hele seder benadrukken we dat Yeshua het Lam van God is, Wiens offer ons voor altijd uit het huis van slavernij van de zonde bracht. Bid alstublieft dat onze kinderen Jezus persoonlijk leren kennen.

Is Yeshua echt te vinden in de Pesach-seder? Hier is een presentatie (in het Engels) van Chosen People Ministries die het duidelijk laat zien. We moeten de kinderen elke dag en zelfs als ze van huis zijn, onderwijzen.

“U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. (Deut. 6:7)

Een paar van onze gezinnen gingen op reis naar het noorden van Israël, om te genieten, maar ook als een gelegenheid voor de kinderen om Jezus te leren kennen. Ze waren in het oude Kfar Katzrin, waar ze uitleg kregen over hoe mensen duizenden jaren geleden in de Hebreeuwse dorpen leefden, over dingen zoals de bereiding van olijfolie, wijn, tarwe, woningen, enz.

Bid alstublieft met ons dat deze ervaringen en leringen diep in de harten van onze kinderen zullen zinken.

 

Het laatste nieuws van de Bedoeïenen…

Sara vertelt: “De afgelopen vijf jaar hebben we een echtpaar bezocht dat problemen had met zwanger worden, en uiteindelijk werd de vrouw in antwoord op onze gebeden zwanger en hebben ze nu een baby. Al die tijd kwam de broer van de man tegen ons in opstand. Hij is een zeer strenge moslim en betoogde voortdurend dat de Koran belangrijker is dan de Bijbel. Zijn bezwaren waren diep en demonisch van aard. Hij wilde de naam van Jezus gewoon niet horen. We zijn hem met liefde tegemoet getreden, ook al was het moeilijk. Nu, in de afgelopen maand, is op wondelijke manier alles veranderd. Als we zeggen dat we willen bidden, sluit hij zijn ogen en zegt: ‘Amen’. Hij vroeg ons zelfs om voor hem te bidden, dat zijn vrouw nog een meisje zou krijgen. Hij heeft verschillende dochters en twee zonen, maar hij verlangt naar nog een meisje. Blijkbaar heeft hij er vertrouwen in dat, als we voor hem bidden, God zal antwoorden.”

Wat een verandering!

Bid alstublieft dat deze man en zijn hele familie gered zullen worden uit het “huis van slavernij” en in de vrijheid van Yeshua zullen komen.

Onze dank aan ieder van u en zegeningen in Yeshua, die stierf als het Lam van God, maar zal terugkeren als de Leeuw van Juda.

Kehilat Hasdey Yeshua

Arad, Israël