BE’AD CHAΪM

Zoals we de afgelopen maanden allemaal hebben geleerd, is het leven vaak niet voorspelbaar en kunnen onze plannen heel anders uitpakken dan we hadden verwacht. Ik denk bijvoorbeeld aan de terreur die de kinderen van Israël hebben meegemaakt toen ze Egypte verlieten. Nadat Mozes hun had verteld dat God hen met een machtige hand zou verlossen van de Egyptenaren, en nadat ze Zijn macht hadden gezien, zaten ze al snel gevangen tussen de Rode Zee en het machtige Egyptische leger, zonder dat er een duidelijke ontsnapping mogelijk was. Zoals we weten, heeft God DE WEG VRIJGEMAAKT, en heeft Hij absoluut het minst verwachte gedaan, toen Hij de zee opende en die in het droge veranderde.
Veel van de vrouwen die zich tot ons wenden voor hulp, voelen zich alsof ze in de val gelopen zijn en zeggen dat ze “geen andere keuze” hebben dan het leven van hun baby te nemen. Maar God heeft een oplossing voor elk van hen omdat Hij om de moeder en het kind geeft. Het is een vreugde om deel uit te maken van Gods plannen en om van Zijn genade te kunnen uitdelen.
In deze nieuwsbrief leest u over enkele van de manieren waarop Be’ad Chaïm, met uw steun, hulp heeft geboden in hun tijd van nood. U leest over voorbeelden van onze hulp, zoals het aanbieden van consulentes, het leveren van babymeubilair en luiers via ons Operatie Mozes Project en, computers voor kinderen in de schoolgaande leeftijd die niet konden deelnemen aan de schoollessen van Zoom. Wat de nood ook is, het is de “liefde van God die ons dringt” om te dienen en te zorgen. Ik dank u dat u met ons op de bres staat voor de ongeborenen en hun moeders.
Het werk van Prolife heeft zijn ups en downs als we getuige zijn van de strijd van vrouwen in crisis en toch de diepe vreugde ervaren om een verschil te kunnen maken in hun leven. We spreken vaak met vrouwen die al een afspraak hebben gemaakt voor een abortus. Hun hart is verscheurd omdat ze het gevoel hebben dat ‘ze geen keuze hebben’ en moeten aborteren, maar toch rouwen ze om deze onomkeerbare keuze. Vorige week vertelde Stella, onze consulente in Eilat, mij het verhaal van Betty. Betty was acht weken zwanger en verloor haar baan bij een supermarkt vanwege de vreselijke financiële situatie in Eilat, waar de economie gebaseerd is op toerisme. Betty kon haar huur niet betalen en stond op het punt uit huis te worden gezet. Ze besloot om te aborteren in plaats van zwanger op straat te gaan wonen met een baby. We hebben haar huur kunnen subsidiëren. Slechts 250 dollar redde het leven van haar kind. Dit is Betty’s antwoord op onze vriendelijkheid: “Ik weet echt niet hoe ik je moet bedanken! Moge het zijn dat ik in de toekomst andere vrouwen kan helpen. Ik wil je vooral bedanken voor het feit dat je mijn ogen hebt geopend en me hebt laten begrijpen waarom ik deze zwangerschap moest voortzetten – het is een voorrecht om moeder te zijn. Nu begrijp ik dat, als ik niet in staat zou zijn geweest om dit door te maken, God me niet zou hebben toegestaan om er doorheen te gaan!!!”
Vrienden, heel erg bedankt voor uw zorg, gebeden en vrijgevigheid. Met uw liefde hebben we de ogen van vrouwen in crisis kunnen openen om het voorrecht en de gave van het moederschap te zien. Het afgelopen jaar zijn er meer dan 400 baby’s geboren in onze Be’ad Chaïm familie. Het leven van elke baby is belangrijk. De omstandigheden bepalen niet de waarde van een kind – elk kind is een uniek en kostbaar geschenk dat door de Hand van God is geschapen.

Actie onder Soldaten
In december hebben we 10.000 pakjes maandverband aan vrouwelijke soldaten gegeven, waarop hardwerkende vrijwilligers stickers hadden geplakt, waarop wij onze hulp aanboden en onze contactgegevens gezet hadden. De hele dag door kwamen legertrucks langs om deze geschenken op te halen. Vrouwelijke soldaten zeiden dankbaar: “Geweldig, een geschenk dat we echt nodig hebben.” Wij werden erg bemoedigd toen, de dag na de uitgifte, een zwangere soldaat ons belde voor hulp! Ons doel is om elke vrouw met een ongeplande zwangerschap te laten weten dat we beschikbaar zijn om haar te helpen. Geen enkele vrouw mag aborteren omdat ze niet geïnformeerd is, alleen is en onder druk staat. Wij zijn echt ‘prochoice’ – ‘pro’ het recht van elke vrouw om LEVEN voor haar kind te KIEZEN.
Be’ad Chaïm ondersteunt zwangere moeders emotioneel door onze consulentes in het hele land en praktisch via ons Operatie Mozes programma, dat in alle basisbehoeften van de baby voor een volledig jaar voorziet, inclusief een bedje, kinderwagen, babybad, lakens en maandelijkse vouchers voor de aankoop van babybenodigdheden zoals luiers en melkpoeder. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit speciale sponsorprogramma.

De Levens Tuinen
Ze bevinden zich op het Nationale Israël Pad. Dit 1000 kilometer lange pad doorkruist het hele land, beginnend bij de Libanese grens in het uiterste noorden en zich uitstrekkend tot Eilat in het zuidelijkste puntje van het land aan de Rode Zee. Terwijl mensen over het pad lopen komen ze ongeveer halverwege aan bij de Tuinen waar ze grote borden zien bij de toegangspoorten. De borden laten mensen weten dat het een heilige plaats is die is gemaakt om bomen te planten ter nagedachtenis en ter ere van baby’s die het leven verloren door een miskraam of zijn geaborteerd. Een jonge man die het pad bewandelde, was geïntrigeerd door de tuinen en besefte dat dit een plek was die zijn rouwende moeder kon helpen. Hij gaf haar informatie over onze website en zij nam contact op met onze hotline. Ze vertelde dat ze onlangs was bevallen, maar tragisch genoeg had de baby maar een paar uur geleefd. Ze rouwde nog steeds om het verlies van haar kind en wilde op de een of andere manier haar dochtertje herdenken, maar wist niet wat ze moest doen. Ze heeft een afspraak gemaakt om met haar man de Tuinen te bezoeken, zodat ze hun kindje liefdevol kunnen eren. We gaan door met het ontwikkelen van de tuinen en een kunstenaar heeft een prachtige entree ontworpen die de tuinen beter zichtbaar zal maken voor het publiek. Bid alstublieft voor de werklieden, financiën en middelen voor dit speciale project, waardoor meer mensen hulp en genezing kunnen vinden voor de pijn van het verlies van een kind. Er zijn miljoenen diepbedroefde Israëli’s die niet de kans hebben gehad om hun baby’s te begraven, omdat het de Israëlische gewoonte is dat deze dierbaren worden begraven door een speciale begrafenisonderneming in plaats van door het gezin. Deze rouwende families hebben dan hun verlies niet kunnen afsluiten. De tuinen zijn een plaats van genezing en troost.
Genezing na Verlies van een (ongeboren) Kind: we zijn onlangs begonnen met een cursus om consulentes op te leiden om vrouwen te helpen. Ons doel is om een team op te bouwen dat genezing, troost en nieuwe hoop kan brengen aan hen die lijden na het verlies van een baby.
Een deel van het genezingsprogramma dat we aanbieden aan diegenen die een baby hebben verloren, is het planten van een boom in onze Levens Tuinen. Ons programma is de laatste maanden gegroeid en heeft veel rouwende ouders in staat gesteld troost te vinden na het verlies van een baby als gevolg van een miskraam, doodgeboorte en abortus. We bieden vrijheid na jaren van verdriet en schuld.
Onlangs kreeg ons kantoor een telefoontje van een vrouw die in haar 15e week een miskraam had gehad. Ze zei dat ze op zoek was naar hulp voor zichzelf en andere vrouwen in haar situatie die het verdriet na het verlies van een kind niet af kunnen sluiten. Ze was erg dankbaar toen ik haar counseling en de mogelijkheid bood om een boom te planten om haar baby te eren. “Troost u, troost u, Mijn volk.” Mogen de tuinen een plaats van genezing en herstel blijven voor degenen die rouwen om het verlies van een kind. Iedereen is welkom om de Tuinen te bezoeken of onze gebedsgastvrouw te vragen om een boom te planten ter nagedachtenis aan uw kind.

Naar alle artikelen