BE’AD CHAïM

We zijn blij dat er elke dag een baby wordt geboren. Letterlijk 365 baby’s die dit jaar bij onze Be’ad Chaïm-familie zijn geboren. Dank u voor uw hulp bij het redden van deze kinderen. Hoewel we heel blij zijn met al deze nieuwe levens, willen we MEER. We willen het vergieten van onschuldig bloed in ons land stoppen. Ik heb oprecht God gebeden om een doorbraak hoe we het publiek beter kunnen bereiken. Inmiddels is er een fantastische groep jongvolwassenen de uitdaging aangegaan om een nieuw sociaal platform te creëren dat gericht is op het veranderen van de publieke opinie, door het “Zechutam” te noemen, wat “HET RECHT” betekent. Daarnaast hebben we een Google-subsidie ontvangen die ons de middelen verschaft om onze bekendheid op de sociale media te vergroten en deze campagne te promoten, evenals een uitgebreide campagne om moeders met ongewenste zwangerschappen en mensen die rouwen na het verlies van een baby te bereiken. We zijn dankbaar voor deze doorbraken en kijken er naar uit dat er nog meer baby’s gespaard worden, en naar moeders waarvan het leven is veranderd, en naar een verandering in de status quo van abortus in ons land. Veel van de vrouwen die naar Be’ad Chaïm komen voor hulp worden niet beschermd of gesteund door een man. Ze zijn als weduwen en wezen. Ze zijn bang, eenzaam en vaak erg arm. Uit een onderzoek bleek dat de belangrijkste reden voor abortus voor 40% van de vrouwen was dat ze ongehuwd waren en 12% zei dat ze door hun partners onder druk werden gezet om te aborteren. Nog eens 12% vertelden hun partners niet eens over de zwangerschap. Op de vraag “Als de vader van uw kind verantwoordelijkheid had genomen en u financiële en emotionele steun had gegeven, hoeveel invloed zou dit dan hebben gehad op uw beslissing om te aborteren”, antwoordde 26% zeer veel en 7,5% gaf gematigd als antwoord. Wat zijn de wetten met betrekking tot de rechten van een vader als zijn partner zwanger is? Geen enkele! De baby (foetus) wordt beschouwd als een deel van het lichaam van de moeder en de vader heeft geen recht om te beslissen over het leven van zijn kind. We bidden dat mannen de verantwoordelijkheid zullen nemen voor hun kinderen. Voor troost voor mannen die de last dragen van het feit dat ze hun partners onder druk hebben gezet om te aborteren en voor degenen die rouwen omdat ze hebben gezwegen of er te laat achter kwamen dat er een zwangerschap was. Als eerbetoon aan de vaders wil ik de voorzitter van onze raad van bestuur, Tony Esperanto, noemen. Sinds 1988 is Tony een vader van de prolifebeweging in Israël, een stichtend lid en Voorzitter van Be’ad Chaïm, een trouwe woordvoerder en beschermer van het leven van de ongeboren kinderen. We zijn ons allemaal bewust van de toegenomen moeilijkheden tijdens de huidige coronapandemie. Nogmaals een speciaal woord van dank aan onze donateurs, die ons in staat hebben gesteld onze maandelijkse steun voor moeders in de maanden juli en augustus te verhogen, om te helpen met speciale behoeften zoals huur en meubilair voor moeders die zich in een crisissituatie bevinden en om onze hulp aan een breder spectrum van de samenleving te bevorderen. Naast het coronavirus waren ook maatschappelijk werkers aan het staken, waardoor een deel van de abortussen werd afgelast. Vrouwen wendden zich tot ons voor hulp in plaats van zich te laten aborteren. In Israël is een abortus namelijk alleen legaal als deze wordt toegestaan door het “Zwangerschaps-beëindigingscomité”, deze bestaat uit twee artsen, een verpleegster en een maatschappelijk werker. Be’ad Chaïm biedt hulp aan elke vrouw in nood, ongeacht ras, religie of nationaliteit. We zorgen voor elke baby en moeder. Er zijn veel immigranten die moeite hebben zich aan het leven in een nieuw land aan te passen. Israël is een smeltkroes van Joden overal vandaan en de vrouwen zijn heel verschillend van achtergrond. Het grootste deel van onze hulp gaat naar Joodse Israëli’s, maar we helpen vaak vele anderen. In Jeruzalem zijn dat bijvoorbeeld heel wat vluchtelingen uit Ethiopië en Eritrea. In Be’er Sheva zijn onder onze nieuwe moeders veel Bedoeïenen, en in de omgeving van Haifa helpen we een aantal Arabische vrouwen uit Nazareth en de omliggende dorpen.

Sandy Shoshani
Nationaal Directeur

Een Gezegende en Bijzondere Tijd in Be’er Sheva
Op 15 juli hadden we een gezegende tijd in Be’er Sheva. We begonnen onze dag vroeg, rond 10 uur ’s ochtends, met de ontvangst van voedingswaren en keukengeschenken, in samenwerking met een andere non-profit organisatie.  De artikelen voor de keuken waren onder andere potten, handdoeken, aardappelschilmesjes, eiersnijders en andere zeer praktische en kleurrijke artikelen.
We hadden speciale paarse boodschappentassen met ons Be’ad Chaïm logo en contactgegevens laten drukken, zodat zwangere vrouwen over ons werk kunnen horen en weten waar ze terecht kunnen voor hulp in crisissituaties. Ons team van medewerkers en vrijwilligers heeft 100 tassen met levensmiddelen in deze paarse tassen en 100 grote vuilniszakken met keukenartikelen ingepakt.
Tegen 3 uur was de kamer volledig ingericht met de tassen. Een tafel met Bijbelboeken voor kinderen in het Hebreeuws en Arabisch (gedoneerd door het Bijbelgenootschap), en een tafel met kleine cadeautjes voor de kinderen zoals fluitjes en rammelaars, hapjes en een flesje water voor elk kind en elke moeder. Vanwege de beperkingen van het coronavirus nodigden we elke 15 minuten vijf moeders uit. Sommige van onze medewerkers ontvingen en registreerden de moeders buiten en stuurden ze vervolgens naar binnen om hun cadeaus te ontvangen. Moeders wachtten geduldig op een grasveld om professionele foto’s van hun baby’s te laten maken voor onze 2020-21 kalender. Twee tieners hielpen ons om circusactiviteiten te doen, zoals het rijden op een éénwieler en jongleren. Ongeveer 80 gezinnen kwamen hun cadeaus en veel LIEFDE ontvangen.
Eén van onze consulenten besteedde tijd aan het praten met en het bemoedigen van de Arabisch sprekende moeders. Als directeur bracht ik de tijd door met het ontmoeten en bedienen van Hebreeuws sprekenden die bemoediging nodig hadden. Onze medewerkers toonden enorm veel respect en vriendelijkheid voor iedereen die het evenement bijwoonde.
Deze gebeurtenis betekende heel veel voor deze vrouwen die zich nooit geëerd of vertroeteld voelen. Het was echt een voorrecht om hen vriendelijkheid en zorgzaamheid te mogen tonen.

Levens Tuinen
We zijn dankbaar dat enkele beperkingen van het coronavirus zijn opgeheven, zodat we weer bomen kunnen planten in de Levens Tuinen. In de afgelopen jaren zijn veel mannen en vrouwen naar de Tuinen gekomen om genezing en troost te vinden na het verlies van een kind.
Onlangs bezocht een jonge Taiwanese journalist de Tuinen en bad samen met onze gebedspresentatrice Laurel. De journaliste, Sarah, plantte twee bomen ter nagedachtenis aan haar broer en zus die door haar ouders werden geaborteerd. Hoewel Sarah’s ouders nog niet het verkeerde van abortus inzien, baden Laurel en Sarah voor hen om Gods liefde en vergeving te vinden.

Hulp voor vrouwen na het verlies van een (ongeboren) kind
Ons programma om vrouwen en mannen die een kind hebben verloren te helpen, blijft groeien. Onlangs hebben we verschillende mensen begeleid die hulp nodig hadden, waaronder een echtpaar dat twee peuters verloor door ziekte, vrouwen die rouwen na een miskraam, en post-abortusvrouwen die bevrijd willen worden van schuld en schaamte. Daarnaast zijn de Levens Tuinen een plaats van genezing en afsluiting voor mensen uit de hele wereld die hun kind, dat ze niet kunnen vasthouden, willen herdenken en eren.

Naar alle artikelen