Be’ad Chaïm

We danken God voor een heel bijzonder 2021 waarin we bijna 600 vrouwen hebben kunnen helpen met hun zwangerschappen en nieuwe baby’s. Het is een zegen om dit voorrecht met u te delen.

Reclameborden
Ons tweede grote reclamebord op de snelweg tussen Tel Aviv en Jeruzalem was van 11 tot 22 november in vol ornaat te zien. Deze keer hebben we spottende humor gebruikt. Dit reclamebord zegt: “De foetus heeft geen mensenrechten… voor als je het nog niet wist.” Dit is ook voor een serie video’s.
Ons derde billboard staat langs de snelweg Tel Aviv – Jeruzalem.
Ik aarzelde om nog een billboard langs de snelweg te plaatsen vanwege de kosten, dus bad ik om Gods wijsheid. De volgende ochtend verkondigden de koppen in al onze kranten: “Minister van Volksgezondheid zal het plegen van een abortus gemakkelijker maken.” Op ons billboard staat: “Je hebt een kloppend hart in je buik. Je hoeft er niet mee te stoppen.” We verwachtten en kregen tal van negatieve reacties waaruit bleek dat we een gevoelige snaar raakten. Een jongeman, vast in het verkeer en geconfronteerd met het billboard, belde om ruzie te maken met onze hotline-counselor, maar werd er uiteindelijk van overtuigd dat de ongeborenen het leven verdienen. Ook op onze Facebookpagina kwamen er positieve reacties.

Een oproep aan de Minister van Volksgezondheid/het Hooggerechtshof
Zoals vermeld hebben we via een advocaat een beroep gedaan op de Minister van Volksgezondheid om abortus in Israël te beperken tot het punt van levensvatbaarheid, wat 24 weken is. Deze voorbereidende stap moet genomen worden om een verzoekschrift te kunnen indienen bij het Hof. We hebben uw gebeden nodig, want de minister heeft tot nu toe algemeen en afwijzend gereageerd. Onze meest recente brief aan hem doet een aantal basisverzoeken:
– Heroverweging van de status van de abortus van foetussen vanaf de 24e week van de zwangerschap, wanneer de foetus als levensvatbaar wordt beschouwd, wat “de moord op een levende foetus” kan worden genoemd.
– Status van de echtgenoot/vader van de foetus met betrekking tot abortusbeslissingen.
De meest recente beslissingen over abortus werden 40 jaar geleden genomen. Sindsdien zijn er revolutionaire veranderingen geweest in de studie van de prematuren, die heroverweging van abortusvoorschriften eisten.
Vrienden, we waarderen jullie gebeden ten zeerste terwijl we proberen het tij van door de overheid gefinancierde en late abortussen te keren. Abortus is momenteel legaal tot de geboorte.

Rina en baby meisje Arsema
Rina en haar man zijn asielzoekers uit Eritrea. Ze staken over van de Sinaï naar Israël, nadat ze zo’n 11 jaar geleden eerder in Egypte waren gearresteerd. Ze hebben nu vijf kinderen en wonen bij de neef van haar man die gehandicapt is. Rina’s man werkt fulltime als schoonmaker. Toen ze zwanger werd van Arsema, was hun vierde baby slechts een paar maanden oud. In paniek wilde ze aborteren, maar haar man wilde er, vanwege hun geloof dat God de Auteur van het leven is, niets van weten. Hun maatschappelijk werker nam contact met ons op voor hulp. Baby Arsema werd in november geboren. Haar naam betekent ‘moed, schoonheid en opoffering’ en is de naam van een van de vroege martelaren van de Kerk. Be’ad Chaim voorzag dit gezin van alles wat ze nodig hadden voor hun groeiende gezin, waaronder een tweeling kinderwagen voor hun beide kleintjes.

De Levenstuinen
We hebben een nieuw en zeer groot bord van 6,5 meter x 2,5 meter toegevoegd aan het landschap van Latrun, de locatie van de Levenstuinen. Het bord zegt: “Levenstuinen. Een gedenkplaats voor het ongeboren kind en de baby. Steun na verlies. ‘Lilach Centrum’.” (*de naam van ons landelijke zwangerschapscentrum).
Tien cipressen werden geplant voor verschillende oudere gelovigen die nu in een zorginstelling in het noorden van Israël wonen, die geaborteerde kinderen hadden toen ze jonger waren en in Rusland woonden.
Wij hopen en bidden dat allen die het verlies van een kind hebben geleden, in staat zullen zijn om afsluiting en troost te vinden door het planten van een boom in deze prachtige, beboste tuin.