Be’ad Chaim | Een plaats van herstel en vrijheid van schaamte

“Wat maakt het uit?”

Beste vrienden,

Ik werd wakker geschud door een vraag aan onze counselor toen ze een zwangere vrouw aanmoedigde om voor het leven van haar vroegeboren baby te kiezen. De vrouw kon niet begrijpen waarom de hulpverlener zich zorgen zou maken en vroeg: “Wat maakt het uit?” 

Elk kind is in de baarmoeder, geschapen naar Gods beeld voor Zijn doeleinden. Het leven van ieder mens, geschapen naar het beeld van God, al bij Hem bekend vanaf de conceptie, is van grote waarde.

Zegen voor u voor de zorg die u geeft aan deze kleine, meest weerloze mensen. “Wat u ook deed voor een van de minste van deze broeders en zusters van mij, u deed het voor mij” (Mattheüs 25:40).

Shandy

Gebed nodig

Lucas werd er in augustus één; hij is een lieve baby, maar heeft helaas veel gezondheidsproblemen. Hij is al twee keer geopereerd aan de buik en zijn voeding is problematisch. Zijn fysieke problemen hebben geleid tot een vertraging in de ontwikkeling en hij loopt nog niet.

Zijn moeder, Fida, een vluchteling uit Eritrea, heeft het moeilijk. De vader van haar twee zoons komt af en toe op bezoek, maar helpt haar financieel niet. Onlangs verhuisde Fida naar Tel Aviv omdat haar oudere zoon, Ben-El, die net vijf is geworden, de diagnose autisme heeft gekregen en niet spreekt. Hij gaat nu naar een speciale school, die in Tel Aviv is gevestigd.

Fida was begonnen met een baan in haar vorige stad, maar nu is het te ver van waar ze woont en probeert ze iets te vinden dat past bij de uren dat haar jongens in hun schoolprogramma’s zitten. Hoewel Fida het moeilijk heeft om in haar eentje om te gaan met alle moeilijkheden waarmee haar kinderen te maken hebben, is ze erg blij om hun moeder te zijn. Ze is ook enorm dankbaar voor de gulle hulp die ze het afgelopen jaar heeft gekregen, waardoor ze zich minder alleen voelt.

Gardens of Life, een plaats van herstel en vrijheid van schaamte

Shakespeare schreef: “Het geweten maakt lafaards van ons allemaal” (Hamlet, Akte 3). Schuld en schaamte kunnen ervoor zorgen dat mensen bang zijn – bang om de waarheid te vertellen, bang om zichzelf te zijn, bang om gekend te worden. Ik heb talloze vrouwen ontmoet die erg geremd en slecht op hun gemak leken, omdat ze (zij het onnodig) de last van schuld van een abortus droegen.

Velen van hen zitten in onze gemeenten en voelen zich tweederangs, gehinderd door herinneringen aan zonden en tekortkomingen uit het verleden, ondanks dat God ons vrijheid en vergeving biedt. Eenmaal genezen, worden deze onzekere, kostbare vrouwen veranderd in de zelfverzekerde vrouwen zoals God hen heeft geschapen.

Ons boekje, “Restoring a Broken Heart”, is onlangs voltooid in zowel het Hebreeuws als het Engels; het is gebaseerd op Linda Cochraine’s prachtige werkboek “Forgiven and Set Free.” “Restoring a Broken Heart” gebruikt geschriften uit de Tanach (het Oude Testament), als een instrument van genezing voor religieuze Joodse vrouwen. Na het voltooien van een genezingscursus worden vrouwen aangemoedigd om een boom te planten in de Gardens of Life, waar bomen worden geplant om baby’s te eren en te herdenken die niet geboren werden.