BE’AD CHAIM | Genezing in de levens tuinen

De Tuinen

Deze maand is het druk geweest in de Tuinen, een plaats van genezing voor hen die geleden hebben onder het verlies van een (ongeboren) kind. Aan het begin van de maand kwamen verschillende groepen naar dit vier hectare grote bosgebied in Latrun. Verschillende vrouwen hadden vele jaren geleden een abortus meegemaakt en kenden de vergeving die ze in de Heer hebben, maar toen we de doelen van de Levens Tuinen vertelden, begonnen ze te huilen. Ze herinnerden zich hun verliezen en slechte keuzes. Hun tranen, en het planten van een boom ter nagedachtenis aan de baby, dienden als loutering voor hen. De laatste tijd is er helaas een toename van het aantal paren dat baby’s verliest tijdens de geboorte. Onze lieve gastvrouw, Laurel, begeleidt deze echtparen met barmhartigheid bij het planten van een boom ter ere van hun baby’s die zo snel naar hun hemelse Vader zijn gegaan. 

Plant een boom

Onlangs voegde een gepensioneerde verpleegster zich bij ons voor onze wekelijkse gebedsbijeenkomst. Tijdens onze gebedstijd werden haar gedachten overspoeld door herinneringen aan de abortussen waaraan zij bijna vijftig jaar geleden had meegewerkt. Ze besefte dat dit Gods tijd was om haar van deze pijnlijke ervaringen te bevrijden. Toen ze haar cipresboom in het bos plantte om die geaborteerde kinderen te herdenken, vond ze verlichting van de herinneringen en het verdriet. “Wie met tranen zaaien, zullen oogsten met vreugdezang. Wie wenend uitgaat en zaad draagt om te zaaien, zal met vreugdezang terugkeren en schoven dragen” (Psalm 126:5-6).

Wij nodigen iedereen die rouwt om het verlies van een baby door miskraam, abortus of doodgeboorte uit om een boom te planten in de Levens Tuinen of onze gastvrouw te vragen in uw plaats te bidden. Iedereen die een boom plant, ontvangt een mooi certificaat.