BEAD CHAIM | Van afspraak tot dood naar afspraak tot leven

BE’AD CHAIM

“Naarmate echter de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had, naderbij kwam, groeide het volk en nam in aantal toe in Egypte, totdat er een andere koning opstond, die Jozef niet gekend had. Die ging listig met ons geslacht om en behandelde onze vaderen slecht door hen hun jonge kinderen te vondeling te laten leggen, opdat zij zich niet zouden voortplanten. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd drie maanden opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon.” (Handelingen 7:17-21)

In maart vierden we Purim en in april vieren we Pesach. Beide feestdagen herinneren ons aan de dappere vrouwen die hun leven riskeerden om het leven van anderen te redden. De geschiedenis van de uittocht uit Egypte verhaalt over de benarde toestand van baby’s, baby’s waarvan leven werd gespaard door de moedige vroedvrouwen Sifra en Pula baby’s die in de Nijl werden gegooid en baby Mozes, die op wonderbaarlijke wijze door de prinses van Egypte uit de Nijl werd gehaald, omdat zijn moeder zijn leven aan God toevertrouwd had. Te midden van ellende werd Mozes geboren, door God aangesteld als prins en verlosser van het volk Israël om hen uit de slavernij naar de vrijheid te leiden. Door God aangesteld voor het leven, heeft elk kind een bestemming en een roeping. Het is een vreugde om met u de verhalen te delen van baby’s van wie het leven werd gered van abortus, dankzij de moedige keuzes van hun moeders, de zorgzame consulentes die hen steunen en de steun van onze trouwe partners uit de hele wereld. Onze donateurs, zoals de prinses die de moeder van Mozes betaalde om haar eigen kind te voeden, zorgen ervoor dat een moeder haar pasgeborene kan opvoeden. Elk kind is in Gods ogen een prins – een kind van de Koning der Koningen.

 

Met dankbaarheid,

Sandy Shoshani

“Red de kinderen” gebedsevenement:

Op 5 maart namen we deel aan een dag van gebed en vasten om God te smeken het leven van de ongeborenen te beschermen. Dit was in overeenstemming met het Joodse gebruik van het “Esther Vasten”, gebaseerd op haar verzoek in het boek Esther, hoofdstuk 4 vers 16: “Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om.” Zoals Esther bad dat zij haar volk mocht redden van de ondergang, zo bidden wij en blijven wij bidden dat God de levens van de ongeborenen spaart.

GROOT RECLAMEBORD IN DE LEVENS TUINEN

Een vrouw had geparkeerd bij het tankstation en de coffeeshop op het knooppunt Latrun, toen ze op afstand ons reclamebord bij de Levenstuinen zag. Toen ze keek wat er op het zeer opvallende bord stond, las ze dat de tuinen een gedenkplaats en ereplaats zijn voor baby’s die gestorven zijn door abortus, miskraam of doodgeboorte. Ze herinnerde zich haar vriendin, die een abortus had ondergaan en er nog steeds kapot van was en geen troost kon vinden. Ze belde haar vriendin met onze informatie zodat ze hulp kon krijgen. We zijn gezegend dat we hulp kunnen bieden aan hen die rouwen en de mogelijkheid hebben om een boom te planten ter nagedachtenis aan het kind. Het doel van de Levenstuinen is om afsluiting, troost en genezing te brengen aan allen die rouwen om het verlies van hun kind.

Van afspraak tot dood naar afspraak tot leven:

Een kleine prins

Rona, 23 jaar oud, was een alleenstaande moeder met een zoontje van drie. Toen ze zwanger bleek, zei de vader van de baby dat ze moest aborteren en ze boekte een afspraak om toestemming te krijgen om de zwangerschap af te breken via onze nationale ziektekostenverzekering. Een vriendin besloot dapper om de baby te redden en drong er bij Rona op aan, om ons te bellen in plaats van abortus te doen. De zorg die zij kreeg van onze Be’er Sheba-consulente deed haar het lot van haar kind heroverwegen en hem het leven schenken. Ze bedankt onze donateurs: “Een grote “dank je wel”. De cadeaubonnen die ik elke maand ontvang zijn zo nuttig; ik kan alles kopen wat de baby nodig heeft.”

God doet wonderen om baby’s te redden: Rachel en baby Nehorai

Veel dank aan allen die gebeden hebben voor Rachel en haar zoontje uit onze nieuwsbrief van februari en onze gebedsbrieven die op maandagen uitgaan. Zoals ik daar gemeld heb, hadden artsen tegen Rachel gezegd om het kind te aborteren, omdat echo-onderzoek twee vlekken op het hart en een vlek op de hersenen had aangetoond. Haar man, bang voor een gehandicapt kind, eiste dat ze abortus zou plegen. Toen ze weigerde, verliet hij het huis en trok in bij zijn moeder. Latere onderzoeken toonden slechts een klein plekje op het hart. Op 15 februari kreeg Rachel een hevige bloeding, dus belde ze een ambulance. Er werd een spoedkeizersnede uitgevoerd en in week 32 van de zwangerschap werd een gezonde, maar kleine baby van twee kilo geboren. Bij de geboorte had het hart van de baby slechts één klein plekje, wat volgens de artsen onbeduidend was. De baby groeide een maand lang op de prenatale afdeling en kwam op 12 maart gezond en welvarend naar huis. Zijn vader is dol op zijn nieuwe zoon. Rachel zei dat de hele ervaring een wonder was. Als ze het ziekenhuis niet had gebeld op het moment dat de bloeding begon, zouden zowel zij als de baby in levensgevaarlijke situaties hebben verkeerd. Zoals gebruikelijk in Israël wordt de naam van het kind pas gegeven tijdens de besnijdenisceremonie, die een week na zijn ontslag uit het ziekenhuis werd gehouden. Zoals de rabbi zei: “Zijn naam in Israël is Nehorai” We danken God voor de reeks wonderen die Nehorai hebben ondersteund en hem leven hebben gegeven. We danken God voor Rachels moed om het leven van haar zoon te beschermen ondanks de druk van de artsen, haar familie en haar eigen angsten om een kind met speciale behoeften te krijgen. We prijzen Rachel, die inderdaad een moedige vrouw is.

Een modern Purim verhaal:

Op de feestdag van Purim, waarop de moed van koningin Esther wordt gevierd, die haar leven riskeerde om het leven van haar volk te redden van vernietiging, hielden we een klein feestje in ons kantoor in Jeruzalem met een sketch, een korte boodschap en versnaperingen. Tijdens het feest ontmoette ik Hadassah, de Hebreeuwse naam van koningin Esther. Hadassah is, net als de Bijbelse Esther, één van de dapperste jonge vrouwen die ik ooit heb ontmoet. Ze is 22 jaar oud en had op een feestje gedronken. Op een avond deed een man een drug in haar drankje, en toen ze niet helemaal bij bewustzijn was had hij een seksuele relatie met haar. De volgende ochtend zei hij dat ze een pil moest nemen, en ze dacht dat het iets tegen haar hoofdpijn was. Blijkbaar was het de morning after pil, maar die werkte niet. Een maand later ontdekte ze dat ze zwanger was. Hadassah had al eerder een abortus ondergaan waar ze veel spijt van had. Haar ouders dwongen haar opnieuw om abortus te plegen. Haar rabbi vertelde haar dat tot 40 dagen zwangerschap een abortus was toegestaan. Toch vertelde Hadassah: “Ik kon geen abortus plegen. Ik wist in mijn hart dat ik een kind in ontwikkeling droeg. Een persoon. Het groeide in mij en ik kon gewoon geen abortus plegen.”

Haar zoon Orel (“het licht van God”) Yosef werd in december geboren. Hadassah zei dat, omdat ze in een ultraorthodoxe buurt woont, er veel over haar gefluisterd en geroddeld wordt, als alleenstaande vrouw met een zoon. Ze woont bij haar ouders en twee van haar jongste broers en zussen. Ze heeft negen broers en zussen. Ondanks de moeilijkheden en de verlegenheid is Hadassah diep dankbaar voor de hulp van haar ouders en zussen, van Be’ad Chaïm, en vooral voor de vreugde die zij heeft ontvangen van haar dierbare Orel Yosef. Het was een genoegen deze moedige Hadassah te ontmoeten, die het leven van haar kind redde ondanks de druk en de schaamte die zij in haar gemeenschap ondervond.

Orli en haar zoontje Isaac Elhanan

Orli is een orthodoxe vrouw, getrouwd en zij heeft 3 kinderen. De vierde zwangerschap kwam als een verrassing. Ze besloot tot abortus als ze een rabbi kon vinden die het toestond. De financiële situatie van haar familie was slecht en vormde een groot deel van haar beslissing om te aborteren.

Ze had gewerkt als assistente in een kinderdagverblijf terwijl haar man studeerde in een yeshiva (instituut voor Torastudie) en een klein salaris kreeg. Ze wist dat, als ze zou stoppen met werken, haar gezin geen eten op tafel zou hebben. Ze zegt dat ze depressief was door de zwangerschap, waardoor haar huishouden niet functioneerde. Ze vertrouwde dit alles toe aan een vriendin die van Be’ad Chaïm had gehoord. Haar vriendin stelde voor dat ze op zijn minst zou kijken welke andere opties er waren naast abortus. Na verschillende telefoontjes en enkele persoonlijke gesprekken besloot Orli haar zwangerschap voort te zetten vanwege de hulp en steun die ze zou krijgen. Orli’s consulente was geraakt door haar verhaal en kon regelen dat ze twee keer per maand voedsel kreeg bij een plaatselijke voedselbank en ook hulp in het huishouden, met dank aan een andere organisatie. Dit komt boven op de dingen van ons Operatie Mozes-project, waaronder een babybedje, lakens, een kinderwagen, een badje en maandelijkse cadeaubonnen voor een heel jaar. Ze werd bemoedigd en haar kracht werd vernieuwd. Haar zoon Isaac vierde in januari zijn eerste verjaardag. Hij is absoluut een lief en ondeugend kindje  en zijn oudere broers hebben veel plezier in het spelen en lachen met hem.

Anita en haar dochtertje Noya

Anita is 32 jaar oud, gescheiden en kreeg een tweeling, Uri en Uriya. Ook al is ze gescheiden, de relatie met haar ex-man is goed. Hij bezoekt het gezin drie keer per week en helpt Anita met alles wat met hun kinderen te maken heeft.

Een paar maanden geleden scheidden Anita’s ouders, wat voor haar verwoestend was. Haar ex-man bezocht de kinderen en probeerde Anita te troosten. Zonder dat het haar bedoeling was, werd Anita weer zwanger van hem. Ze had niet verwacht dat dit zou gebeuren, schaamde zich erg en dacht dat een abortus haar enige optie was. Haar maatschappelijk werker nam contact op met Be’ad Chaïm en vroeg ons haar te helpen. Het advies van haar maatschappelijk werker en de praktische en emotionele steun van de Be’ad Chaïm consulente waren de aanmoediging die Anita nodig had om haar schaamte te overwinnen en voor het leven van haar dochter te kiezen. Kostbare Noya werd in januari geboren met prachtig donker haar.

Gered van Abortus

Net als Mozes werd een kind door anderen ter dood veroordeeld, maar door God verkozen om te leven. Keren, 28 jaar oud, maakte een afspraak voor een abortus. Haar ouders hadden haar voortdurend onder druk gezet om het kind te aborteren, omdat de vader van de baby een getrouwde man is. Ze waren van plan om haar na de abortus naar het buitenland te sturen. Keren wilde geen abortus en bleef de Psalmen lezen als gebed voor het leven van haar kind. Onder dwang ging ze naar het ziekenhuis voor de abortus. Bij aankomst werd haar verteld dat ze de juiste formulieren van de gezondheidszorg miste om de door de overheid gefinancierde abortus te ondergaan. Ze kreeg ook te horen dat het te laat was voor de abortus. Keren besloot dat dit de hand van God was en dat ze zou kiezen voor leven voor haar kind. We bidden voor een gezonde en veilige geboorte voor dit kind en moed voor Keren die tegen de mening van anderen in het leven van haar kind moet verdedigen.