CASPARI CENTER

We hadden een afscheidsfeest voor onze vrijwilliger, Matti. Hij was bijna twee jaar bij ons. Niet alleen deed hij de gebruikelijke taken als vrijwilliger, maar hij nam ook waar voor onze bibliothecaris, Maria, toen ze weer naar Finland ging. Matti verdient een speciale vermelding voor zijn veerkracht – hij was een van de weinige buitenlandse vrijwilligers die in Israël bleef tijdens de moeilijke Covid situatie en de lockdowns! We nemen afscheid van hem en ik bid dat hij in staat zal zijn om in Februari terug te keren voor nog eens drie maanden als vrijwilliger. We wensen je een heerlijke vakantie in Finland, Matti! We hadden gebeden voor vervanging, wetend dat het een uitdaging zou zijn om iemand te vinden (aangezien tot voor kort buitenlanders het land niet in mochten komen).
Maar God kent onze behoeften. Als antwoord van boven, begon een Fins-Israëlische vrouw onze bibliotheek regelmatig te bezoeken. We ontdekten dat ze werk zocht terwijl wij op zoek waren naar een vervanger voor Matti. Het antwoord op onze gebeden lag voor ons! En dus verwelkomden we Tanja Shoshani in ons team. Bid alstublieft voor een vlotte start voor Tanja bij Caspari, en dank God met ons voor het opnieuw zo perfect in elkaar zetten van de puzzel. De pandemie heeft ons gedwongen onze Bijbelschool voor jongvolwassenen uit te stellen tot het najaar. Jezus ontdekken in zijn joodse context, onze cursus voor theologen, staat gepland voor 19-30 april 2021. Het is nog onzeker of de cursus door kan gaan. Dat besluit wordt eind januari / begin februari genomen, als we meer weten over de reisbeperkingen. Dank aan degenen die ons steunden met hun gebeden en hun financiën. We wensen u een gezegend nieuw jaar, vol hoop!

Elisabeth E. Levy en het personeel van Caspari Center

Naar alle artikelen