Caspari Center | Nieuwe publicatie

Shalom, beste vrienden van het Caspari Center!

We hebben een intensief voorjaar achter de rug met veel activiteiten. Uiteindelijk ontvingen we na een pauze van twee jaar in maart en april twee “Eerste Israël” Bijbelschoolgroepen, die elk een paar dagen bij ons studeerden. Het is altijd inspirerend om jonge mensen te ontmoeten die geïnteresseerd zijn in Israël. Ze hebben hun hele leven nog voor zich en we hopen en bidden dat ze het zullen beleven als een zegen voor Israël en voor alle andere naties! In mei hadden we een langverwachte mogelijkheid om theologen te verwelkomen: elf deelnemers uit drie Scandinavische landen (Noorwegen, Finland en Denemarken) kwamen op tournee in Israël en leerden over Jezus in Zijn Joodse context. We hebben besloten om de volgende ‘Discovering Jesus in His Jewish Context’ te houden van1-12 mei 2023. Deelname staat open voor theologen en voor andere theologisch georiënteerde personen.

Afscheid van Elisabeth
Caspari Center anticipeert al lang op enkele veranderingen, maar nu zijn die veranderingen er. Onze geliefde directeur Elisabeth Eriksen Levy gaat deze zomer met pensioen en verlaat haar functie. Het was een voorrecht om van 2013 tot 2022 onder Elisabeths vriendelijk en bemoedigend leiderschap te werken. We hebben nog steeds geen nieuwe directeur gevonden en officieel zal NCMI-secretaris-generaal Vegard Soltveit de leiding hebben totdat de nieuwe leider is benoemd. Ondertussen zal Alec Goldberg het werk in het Center doen.

 “Toen ik 9 jaar geleden naar Caspari kwam, werd mij gevraagd naar mijn visie. Ik zei: “Ik droom en bid voor een revolutie in de wetenschap in Israël, wat betekent dat ik hoop dat het op een dag allemaal natuurlijk zal zijn om te zeggen: ik ben een Jood en ik geloof in Jezus als de Messias.” We zijn er nog niet; het moet nog komen. Maar ik denk dat we beginnen te zien dat het Joodse volk steeds meer openstaat voor het Evangelie. En zoals een orthodoxe rabbijn tegen me zei: “Ik denk dat het tijd is om Yeshua/Jezus terug naar huis te brengen waar hij thuishoort.”

Negen jaar is een hele tijd, ook al heb ik het gevoel dat het heel snel voorbij is gegaan. Het waren jaren met moeilijkheden en uitdagingen, maar ook met zegeningen. Ik ben gezegend dat ik al die jaren dezelfde toegewijde staf bij me had. Uitdagingen kwamen met Covid-19 toen we grote financiële problemen hadden. Maar door de genade van God en de vrijgevigheid van de partners van het Caspari Center, die hielpen en extra doneerden, konden we deze moeilijke periode overleven. Ook dit jaar hebben we hier in het Caspari Center weer internationale cursussen georganiseerd. We hebben eindelijk de bijgewerkte versie van het onderzoek gepubliceerd, nu genaamd ‘Jezus-gelovige Israëli’s – Het verkennen van Messiaanse volgers.’ We kunnen de verdrievoudiging van joodse gelovigen in Jezus in het land bevestigen, wat een prachtige ontwikkeling is in de richting van mijn droom. Ik heb het gevoel dat ik het Caspari Center nu met een gerust hart in nieuwe handen kan geven. Ik vertrouw op de Heere voor de toekomst van het Caspari Center. Hij leidt ons al bijna 40 jaar en ik bid en hoop nog vele jaren.”

– Elisabeth

Een nieuwe online publicatie – gratis
Welke bijdragen leverden Joodse gelovigen in Jezus aan de religieuze geschiedenis van Spanje? Professor Oskar Skarsaune heeft onlangs een nieuwe online publicatie uitgebracht over de relatief onbekende periode in de geschiedenis van Joodse gelovigen. De publicatie is gratis beschikbaar op onze website. Dit is het tweede deel van de serie over Joodse gelovigen van Jezus. Het eerste deel, ‘Joodse gelovigen in Jezus’, beschrijft de periode vanaf het begin van het geloof in Jezus onder de Joden tot ca. 500 na Chr. Dit tweede deel behandelt Spanje ca. 300-1300 na Chr. Skarsaune analyseert enkele teksten geschreven door Joodse bekeerlingen tot het christendom in Spanje, en joodse of christelijke auteurs die deze teksten bespreken. Hij heeft ook een artikel geschreven waarin hij enkele van deze interessante historische figuren introduceert.

Bedankt voor uw waardevolle samenwerking met ons! Ik wil een tekst uit Gods Woord met u delen, de bescherming voor onze bediening en voor ons leven. Koester het in je hart!

De Heere is hoogverheven, want hij woont in de hoogte; Hij heeft Sion vervuld met recht en gerechtigheid. Hij zal zijn de vastheid van uw tijden, een rijkdom aan heil, wijsheid en kennis; de vreze des HEEREN zal zijn schat zijn. (Jesaja 33:5-6)

 Met zegeningen namens de Caspari Staf,
Sanna Erelä