Caspari Centre

We hadden reikhalzend uitgekeken naar de heropening van de grenzen van Israël voor toeristen. Het duurde alleen zo lang dat de Bijbelschoolgroepen die we hadden verwacht dit najaar, uiteindelijk besloten om naar Afrika te reizen. Het was begrijpelijk, maar ook jammer en teleurstellend, voor ons en voor de Bijbelscholen en alle andere betrokkenen.

Maar het leven en de bediening gaan door! Onze Israël-directeur, Alec Goldberg, en onze directeur internationale studies, David Serner, werken hard om onze bijgewerkte versie van feiten en mythen over de Messiaanse gemeenten in Israël te voltooien. Een van de vragen die tijdens de enquête werden onderzocht, had te maken met de rol van vrouwen in Messiaanse gemeenten. Traditioneel hebben vrouwen de kinderen onderwezen en de aanbidding geleid. Maar is het acceptabel dat vrouwen andere leiderschapsrollen bekleden? Het boek is nu bewerkt en ondergaat momenteel de laatste correcties. Draag alstublieft dit belangrijke werk aan God op. We hebben lang gewacht op dit moment en kijken er zo naar uit om dit boek in onze handen te houden!

We willen u ook vragen om te bidden voor de oprichting van een nieuw lesprogramma voor de studenten van onze online cursus kinderbediening. In januari verwachten we eindelijk terug te keren naar de fysieke bijeenkomst, na twee jaar van online seminars, en zullen we een persoonlijk Shabbat School Seminar plannen.

Een paar weken geleden hebben we ons Bnot Yeshua-programma opnieuw opgestart, Dat is de maandelijkse bijeenkomst die we samen met Machaseh organiseren, voor gelovige vrouwen van alle achtergronden: Messiaanse Joodse, Christelijke en Christelijke Arabieren. Graciela, een Messiaanse Joodse vrouw, deelde haar inspirerende levensverhaal en moedigde ons allemaal aan om te geloven in de God Die wonderen doet en Die goede dingen uit het niets creëert. Bid alstublieft voor de voortzetting van deze bijeenkomsten en dat nieuwe vrouwen geroepen zullen worden om zich bij ons aan te sluiten.

Eindelijk, na anderhalf jaar Covid-19 beperkingen, konden we onze nieuwe vrijwilliger, Solveig, uit Noorwegen verwelkomen. We zijn heel blij dat ze hier is. Bid samen met ons dat ze een gezegende en zinvolle tijd in Israël zal hebben. Afgelopen voorjaar hadden we een stagiaire uit China, een mooie jonge vrouw met de naam Libi (letterlijk “mijn hart” in het Hebreeuws). Ze is al lange tijd gefascineerd door de Joodse cultuur en religie en kwam studeren aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Een stage in het Caspari Center bood haar de mogelijkheid om meer te leren over de Messiaanse beweging, en ze richtte zich vooral op de Wet van Terugkeer zoals die betrekking heeft op Messiaanse Joden.

We willen opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken aan ieder van u die ons trouw bijstond, in gebed en donaties, gedurende het afgelopen jaar. Zonder u hadden we het werk dat we doen niet kunnen doen.

Elisabeth E. Levy