CASPARI CENTRUM | 40e verjaardag

Verjaardag

Op 8 november vierden we de 40e verjaardag van het Caspari Centrum in Jeruzalem. Veel bezoekers van partnerorganisaties in het buitenland, evenals lokale vrienden, kwamen om zich met ons te verheugen. De avond begon met een vrolijke aanbidding van God, die de initiator is van het visioen en ons trouw door al die decennia heen heeft gedragen. Hebreeuwse en Engelse aanbiddingsliederen, geleid door Tanya Kadin en Yael Kalisher, echoden prachtig in de CMA-kapel. In zijn presentatie schilderde Knut Helge Høyland, de vorige CEO, de geschiedenis van het Caspari Center voor onze ogen. Hij vertelde hoe bij de inhuldiging van het centrum in november 1982 lokale en internationale gasten samen zongen: “Ma ne’eman Ata” – Groot is Uw trouw!

Dankbaar

Na 40 jaar bediening kunnen we terugkijken en God danken voor alle mensen die hier hebben gewerkt, met ons hebben samengewerkt en voor ons hebben gebeden. We danken God ook voor veel gelovigen die we hebben mogen toerusten. David Zadok, pastor van de gemeente Grace and Truth in Gadera, was ook bij de viering.  Hij was een van de deelnemers aan het eerste Caspari Center TELEM-programma voor predikanten.  Bij de inhuldiging van het Caspari Center 40 jaar geleden, was een van de gelezen schriftgedeelten Psalm 118. Nu lijken de woorden van de Psalmist bijzonder passend:
‘Ik zal U danken, want U hebt mij geantwoord; U bent mijn redding geworden. De steen die de bouwers verwierpen is de hoeksteen geworden; de Heer heeft dit gedaan, en het is wonderbaarlijk in onze ogen. De Heer heeft het vandaag nog gedaan; laten we ons vandaag verheugen en blij zijn.” (Psalm 118:21-24)

Namens de Caspari Staff,
Sanna Erelä