CASPARI CENTRUM – afscheid Alec

Beste vrienden van het Caspari Centrum,

Groeten uit Jeruzalem!
Het is lente in Jeruzalem en Israël. De rode “kalaniot” (anemonen) en de amandelbomen staan in bloei. Alles om ons heen ziet er zo mooi uit, maar tegelijkertijd zijn er herinneringen aan de oorlog aanwezig. De beelden van de Israëlische gijzelaars zijn overal te zien, geplaatst op straathoeken en hekken, constante herinneringen aan de huidige situatie waarin Israël zich bevindt. Nog nooit heeft een oorlog zo lang geduurd, en op het moment van schrijven kunnen we het einde ervan niet zien.

Bid alstublieft met ons mee voor de moeilijke situatie die momenteel in het land heerst. Bid alstublieft met ons mee voor zowel het volk als het land Israël.

Het is tijd om afscheid te nemen

Na vijftien jaar dienst in het Caspari Center verliet Alec Goldberg in februari zijn functie in het centrum. Alec was de Israëlische directeur van het Caspari Center en verantwoordelijk voor ons lokale werk. De laatste jaren wijdde hij een groot deel van zijn tijd aan een groot project over de Messiaanse gemeenschap in Israël. Alec & David Serner, directeur Internationale Studies bij Caspari, schreven en publiceerden het onderzoeksboek “Jesus Believing Israelis – Exploring Messianic Fellowships”.

Binnenkort verlaat ook een ander personeelslid het Caspari Center. David Serner, directeur van International Studies, en co-auteur van “Jesus Believing Israelis” zal eind juni zijn contract met DIM, de Deense Israëlzending, beëindigen. David heeft de afgelopen tien jaar deel uitgemaakt van het werk bij Caspari en was verantwoordelijk voor onze internationale programma’s, waaronder ‘Jezus ontdekken in zijn Joodse context’. Zijn bijdragen zullen enorm gemist worden!

We wensen zowel David als Alec veel zegen voor hun toekomstige inspanningen.

Sjabbat School Seminar in Jeruzalem

Minstens twee keer per jaar organiseert het Caspari Centrum Shabbat School cursussen in samenwerking met partnergemeenten in Israël. In januari hebben we voor het eerst een cursus gehouden in Jeruzalem! Het werd gehouden op het terrein van de CMA, waar onze kantoren zijn gevestigd, en werd bijgewoond door bijna 100 deelnemers. Het seminar was getiteld ‘Mijn hulp komt van de Heer’ en omvatte workshops zoals ‘Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?’ en ‘Sterk blijven in gebed’. Verschillende Messiaanse verkondigers boden ook materiaal aan voor de leraren van de Sjabbatschool.

Ons volgende Sjabbat-schoolseminar is gepland voor eind mei met als onderwerp “Hoop in moeilijke tijden”. Bid alstublieft met ons mee voor de komende  cursus.

Nieuw project voor Messiaanse gezinnen
Het Caspari Centrum is samen met Medallion een nieuw project gestart voor messiaanse gezinnen, getiteld Praktisch ouderschap voor Messiaanse gezinnen. We ontdekten de noodzaak om Messiaanse families in Israël op te bouwen, te versterken en te ondersteunen. Dit project is het eerste in zijn soort binnen de Israëlische Messiaanse gemeenschap.

Gelovige Israëlische ouders staan voor uitdagingen bij het opvoeden van hun kinderen in het geloof. Er zijn maar heel weinig Messiaanse bronnen in het Hebreeuws beschikbaar voor ouders die willen leren. Het opleiden en trainen van ouders is een investering in de toekomst van de Messiaanse gemeenschap in Israël. “Praktisch ouderschap” zal gemakkelijk toegankelijke bronnen bieden aan Israëlische ouders, die hen gezond Bijbels advies geven over hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. Ons doel is om een reeks videoworkshops en podcasts te produceren, eerst in het Hebreeuws en vervolgens in andere talen die in Israël veel worden gebruikt. Deze maand hebben we onze eerste promovideo’s gefilmd, die in de nabije toekomst klaar zullen zijn om uit te zenden.

Dit is een enorm project en we hebben nog steeds meer financiële middelen nodig!  Bid alstublieft met ons mee voor de voltooiing van dit nieuwe project.

Jezus ontdekken in zijn Joodse context 2024

Elk voorjaar organiseert het Caspari Center een cursus voor predikanten, theologen en andere christenen die geïnteresseerd zijn in de Joodse context van ons geloof. Dit jaar bereiden we ons voor om de cursus weer te houden. Aan het begin van het jaar hadden we ons zorgen gemaakt of het wel zou lukken, vanwege de oorlogssituatie, maar nu hebben we er alle vertrouwen in dat we door kunnen gaan!  Samen met het Jerusalem Seminary (JS) hebben we besloten om door te gaan en de cursus in mei te houden.  We zijn verheugd dat David Serner de cursus zal coördineren, wat voorlopig zijn laatste DJ-cursus zal zijn. Bid met ons mee voor deze cursus.

De Caspari-bibliotheek

De bibliotheek is sinds het begin een integraal onderdeel van het Caspari Centrum. Het is een gespecialiseerde bibliotheek met meer dan 7.000 boeken en enkele duizenden tijdschriften en recensies – een echte schat. Helaas heeft het NCMI vanwege financiële zorgen besloten om de bibliotheek in februari van dit jaar aan het seminarie van Jeruzalem te schenken. De kosten voor het huren van de ruimte voor de bibliotheek werden te hoog in een moeilijke en uitdagende financiële tijd. Momenteel zijn de boeken opgeslagen terwijl het seminarie van Jeruzalem op zoek is naar een locatie om de bibliotheek te huisvesten. We kijken uit naar de dag dat we kunnen aankondigen dat de bibliotheek weer open is voor het publiek!

Zegen uit Jeruzalem,
Elisabeth Eriksen Levy en de Caspari-staf.