EBENEZER HOME

Ulrich komt tweemaal per jaar vanuit Duitsland naar Israël om de bestuursvergaderingen met betrekking tot materiële steun bij te wonen. Hij is er meestal een paar dagen eerder zodat hij met de bewoners kan praten, piano voor hen spelen en de medewerkers bemoedigen. Hij werd in 1986 in het Internationale bestuur gekozen. Hij was al een actieve vriend en supporter van ons huis. Ulrich is een rustige en bescheiden man en ik voel me aangesproken door zijn diepe en actieve bezorgdheid niet alleen voor Ebenezer Home maar ook voor Israël. Ulrich kwam tot geloof in Jezus op een bijeenkomst van Billy Graham in Stuttgart. Hij was toen 15 jaar. Hij werd actief in de Methodistenkerk waar hij opgroeide en jeugdwerk deed. Toen hij van school kwam besloot hij theologie te gaan studeren en predikant te worden. Hij leerde de oude talen Grieks en Hebreeuws zodat hij het Oude en Nieuwe Testament in hun originele taal kon bestuderen. Het werd hem steeds duidelijker dat het volk van Israël door God is uitgekozen en apart gezet van de andere naties met een specifiek doel. Ulrich werd in 1948 geboren toen de 2e Wereldoorlog nog niet zo lang was afgelopen. Zijn vader had in het Duitse leger gediend in Frankrijk en in de Oekraïne. Hij zegt: “Mijn generatie groeide op gefrustreerd door vragen die er leefden en niet door de oudere generaties werden beantwoord. Hoe kon het dat mijn ouders en hun ouders terecht waren gekomen in de catastrofe van de Holocaust en waar was de kerk tijdens de Holocaust? Die vragen verontrustten mij”. Toen Ulrich de gemeente in Essen diende, ontmoette hij een 80-jarige vrouw uit de gemeente die tijdens de Holocaust had geholpen om Joden te verbergen. Na de oorlog voelde ze zich zo schuldig over wat Duitsland en de meeste Christenen hadden gedaan dat ze begon om maandelijkse colleges te geven met betrekking tot Israël en de Bijbel. Daarna kwam ze naar Israël en ging netwerken met de plaatselijke gelovigen. Ze bracht vrienden mee om te laten zien wat er hier gebeurde. Midden jaren zeventig werd ze lid van de stichting vrienden van Ebenezer en startte zij een eigen kring – Foerderkreis- om het huis te promoten. Sinds 1977 ondersteunen zij met gebed en financieel. Toen zij er mee stopte vroeg ze Ulrich om het voort te zetten. Ulrich’s betrokkenheid was beslissend. ” Deze beslissing veranderde en vormde mijn leven. Ik vond dat mijn generatie heel veel had goed te maken en daar heb ik mij volledig aan gegeven. Ik zie mijzelf als een schakel tussen de kerk en het Joodse volk, een advocaat voor de Messiaanse Joden, die niet altijd door de kerk worden geaccepteerd”. Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze waardering uit te spreken voor Ulrich en de leden van Foerderkreis.
Dr. Faith Goldberg

Het woord ‘project’ is een magisch woord – iets dat de waarde heeft van tijd en geld zonder begin- en eindpunt. Zo gaan we vaak met elkaar om. Maar God legt dat anders uit. Hij zegt: Ik ken u vanaf de grondlegging der wereld, ken u bij naam en u bent door Jezus Christus uitverkoren tot het eeuwige leven. Als we dit beamen dan zeggen we niet ‘wie zorgt voor mij’ maar ‘Hier ben ik, zend mij!’ David zegt het zo: Wees sterk en moedig, en doe het; wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en Hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.
Met deze woorden bemoedigen we onze bewoners, ons huis is niet het einde van een project voor hen, maar een nieuwe fase in Gods eeuwige ‘visie’.
Johnny Khoury

Naar alle artikelen