Gemeente in Arad

We willen Christus verheerlijken.

Sergei is al vele jaren een Israëlisch staatsburger. Hij werkt hard, betaalt belasting, kortom, doet alles wat er van hem verwacht wordt. Zijn enige ‘zonde’ is geloven in Yeshua en het uitdragen van zijn geloof. Hij trouwde een tijdje geleden, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geweigerd om zijn vrouw Bracha een wettige status te geven. De reden daarvoor is dat ze in het buitenland is geboren. Sergei en Bracha horen met hart en ziel tot onze gemeente. 

Op een dag arriveerde er een grote map bij hen thuis van het ministerie van Binnenlandse Zaken (MOI). Het bevatte elk formulier dat ze ooit hadden ingevuld. Er was ook een uitnodiging om begin volgende maand naar het MOI te komen. Blijkbaar wil het MOI Sergei zijn staatsburgerschap ontnemen en zowel hem als Bracha deporteren.

Recent ontvingen ze een dagvaarding om naar een voorbereidende zitting te komen, met hun ID’s en paspoorten. Het voorspelde niet veel goeds. 

Ze hebben bekwame advocaten ingehuurd om hun zaak te bepleiten, maar willen Yeshua eigenlijk alleen maar verheerlijken in alles wat ze zeggen en doen. 

Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. Matth. 10: 19,20

Bid alstublieft voor wijsheid voor Sergei en Bracha en dat de zaak die de MOI tegen hen heeft aangespannen zal worden verloren. Dan zal Christus worden verheerlijkt! Dit kan een cruciale procedure zijn voor degenen uit de gemeente en het hele lichaam van gelovigen in Israël die van elders komen. De MOI staat al heel lang onder controle van de ultra-orthodoxen en ze willen niets liever dan Israël ontdoen van gelovigen of op zijn minst gelovigen bang maken om openlijk over hun geloof te spreken. 

We weten dat velen van u trouw voor ons bidden. We willen dat u weet dat we het waarderen. Dank voor uw gebeden!

Met liefde en zegeningen,

Kehilat Hasdey Yeshua

Arad, Israël