Grace and Truth | Boordevol zorg en liefde

Pakketten voor de soldaten
Ons jaarlijkse project tijdens Poerim van het inpakken van 240 pakketten voor soldaten uit 40 verschillende gemeenten vond dit jaar voor het eerst plaats in het Grace & Truth-gebouw. Ongeveer 17 mensen deden vrijwilligerswerk, de meesten van hen uit de kerk, maar ook enkele ongelovigen die elk jaar trouw komen helpen. Eti selecteerde essentiële items en producten voor de soldaten, rekening houdend met de behoeften van de strijders en de niet-strijders. De kinderen van de Chavrey-Ya (Vrienden van God) Bijbelclub schreven kaarten van bemoediging. De boeken die dit jaar aan de soldaten werden gegeven waren: Wat betekent het om wedergeboren te worden? door R.C. Sproul en Christus kennen door Mark Jones. Dit zijn de meest recent vertaalde en gepubliceerde boeken van HaGefen Uitgeverij en zullen met Gods genade tegemoetkomen aan de vele geestelijke behoeften van deze jonge mensen in hun militaire dienst.
We hebben veel hartelijke reacties ontvangen van lokale voorgangers en we zien dit project niet alleen als een bemoediging voor de soldaten, maar ook als een samenbindend instrument voor het lokale lichaam van Christus. Hier zijn enkele fragmenten van de bedankbriefjes:

“We willen Grace & Truth bedanken voor hun trouw in het sturen van cadeau’s voor Poerim naar soldaten zoals in voorgaande jaren. Dit is niet vanzelfsprekend en moedigt de soldaten zeker enorm aan. Voor sommigen van hen is het geen gemakkelijke tijd. Dank u voor de zorg voor het lichaam van Christus buiten uw plaatselijke gemeente!
Met veel dank, Jehoiakim Figueras, Arad gemeente.”

“We danken God ook voor u en dat u elk jaar al onze soldaten zegent. Dit jaar moest onze oudste zoon in dienst en voor hem was het een grote zegen om de inhoud van het pakket te delen met zijn medesoldaten. Heel erg bedankt, Beit Yeshua Congregatie, Bat Yam, Neriya Arabov.”

“Namens onze soldaten spreken we onze waardering uit voor de gulle gift en steun die jullie gedurende deze jaren hebben gegeven. Goed gedaan! Wees gezegend, Tenten van Barmhartigheid gemeente.”

Nieuwe bekeerlingen
Sinds het begin van het jaar waren er drie nieuwe bekeerlingen die hun leven aan Christus gaven en zich in de kerk lieten dopen – een 18-jarige vrouwelijke soldaat, een 28-jarige jongeman en een 54-jarige dame. Allen hebben verschillende achtergronden en verhalen over hoe God hen tot Zich trok, en nu maken ze deel uit van Gods familie, wachtend op dezelfde mooie toekomst in de eeuwigheid. De twee jongsten hadden in hun jeugd over Christus gehoord. De jongeman kwam als kind naar de kerk, maar we hadden hem sindsdien tot een jaar geleden niet meer gezien. Het evangelie van Christus veranderde hem in een oogwenk en we mochten de verandering in zijn leven zien. We kennen de jongedame in het leger en haar familie goed. Haar jongere zus was de eerste die een paar jaar geleden in onze gemeente werd gedoopt, daarna haar oudere broer in augustus. Wat een voorrecht is het om broeders en zusters in Christus te worden met je eigen broers en zussen! De ‘oudere’ dame ging eerst met haar man naar de zevendedagadventisten. Het werk van de Heilige Geest begon daar in haar hart, maar, ze voelde een leegte en een honger naar het Woord van God en Zijn levend geloof. Ze ontmoette een echtpaar uit onze kerk die haar naar onze bijeenkomsten meenamen, en sindsdien is ze enorm gegroeid in haar geloof. Ze wist dat ze de rest van haar leven Christus nodig had en dat dit het moment voor haar was om haar beslissing om Christus te volgen openlijk voor de kerk te verkondigen.

Het evangelie van ‘verandering’
We schrijven meestal niet over de privé-aangelegenheden van gezinnen en individuen in de kerk, maar er zijn soms uitzonderingen! Ik wil u graag vertellen over een gezin dat al enkele jaren bij ons is en in het kort de kracht van het evangelie en de verandering die het in ons leven brengt, delen. Al snel nadat ze bij ons waren, deelden ze enkele moeilijkheden die ze in hun huwelijk ervoeren. Als ouderlingen ontmoetten we hen bij verschillende gelegenheden, vaak met onze vrouwen, die ook persoonlijk contact hadden met de vrouw. Hoewel er aanvankelijk enige verbetering in de relatie was, besloot de vrouw een scheiding aan te vragen. Dat was ongeveer twee jaar geleden, maar de prediking, het onderwijs en de huisbezoeken werden door God gebruikt zoals Hij heeft beloofd in Jesaja 55:10-11, en in korte tijd verhoorde de Heere de gebeden en kwam er verandering. Het echtscheidingsdossier werd ingetrokken, er verscheen een lach op hun gezichten en ze begonnen regelmatig naar de kerk te gaan. De Heere schonk hen nog een kind en vandaag dienen zij de Heere. Aan Hem alleen zij de eer – Soli Deo Gloria.