GRACE AND TRUTH

We zijn heel blij dat we onlangs een nieuw kerkenraadslid mochten bevestigen. De laatste maal was dat in 2006. Brian heeft veel ervaring door de studies die hij heeft gedaan en de functies op theologisch gebied die hij heeft bekleed in het buitenland.
Toen we Brian ontmoetten bleek dat we veel gemeenschappelijke vrienden hadden en Brian besloot, na de nadere kennismaking met de gemeente, om zich bij aan te sluiten.
Hij kreeg daar veel hulp bij waarmee we een mooi voorbeeld van de geest van liefde en dienstbaarheid in de gemeente toonden. Brian hoopt dat hij zijn taak met liefde kan uitvoeren.
Hij weet dat leiding in een gemeente veel problemen kan geven maar dat hij met hulp van Boven veel kan betekenen.

Dit voorjaar hebben we de landelijke vergadering van predikanten gehouden in onze gemeente. Er waren zo’n 65 predikanten uit 47 gemeenten aanwezig.
Onze predikant, Ds. Zadok, werd in het bestuur gekozen. De landelijke vergadering heeft momenteel met een belangrijk probleem te maken. In sommige kerken sluipt een valse leer en onorthodox onderwijs binnen.

U weet dat alle jonge mensen in militaire dienst moeten. Ze doen dat graag, speciaal de gelovige jongeren. Vooral zij beseffen, in het licht van de Bijbel, hoe belangrijk het is het land te verdedigen nadat men uit de diaspora is teruggekeerd met name ook na de 2e wereldoorlog. Deze messiaanse soldaten zijn bekend in het militaire systeem en ze krijgen ook de gelegenheid om hun geloof te belijden. Maar het blijft moeilijk weg van huis te zijn en met allerlei uitdagingen in aanraking te komen. Daarom hebben we, met hulp van onze partners uit het buitenland 200 pakketten naar ze toe kunnen sturen. We kregen veel bedankjes waarin ze vertelden ontroerd te zijn door met name het geld en de tijd die de mensen uit het buitenland hadden besteed en het werk van de mensen in onze gemeente om de pakketten te maken.

Welk land in de wereld maakt zoveel gebeurtenissen mee in zes weken tijd?
Holocaust Herinneringsdag.
Dag voor de gevallen soldaten en de slachtoffers van terrorisme.
Er waren verkiezingen en er werden 700 raketten op de steden afgeschoten met 4 doden 522 beschadigde huizen.
Hier bij ons raken kinderen in de war of nu de sirene voor Memorial Day is die afgaat of een sirene dat er een raket aankomt.
Israël vecht voor zijn bestaan en dat toonden deze herinneringsdagen aan.
Het is Gods wonder, voortdurende genade en bovennatuurlijke bescherming die dit mogelijk maakt.

Naar alle artikelen