GRACE & TRUTH

Doopdienst
Onlangs hadden we weer een vreugdevolle dienst in onze gemeente toen we Ella hebben gedoopt. Ze kwam al lang in onze gemeente en soms kwam haar man mee. Al snel kwam ze ook regelmatig naar onze doordeweekse Bijbelstudie. In die tijd maakte ze een moeilijke tijd mee, zowel persoonlijk als in haar gezin. Maar de Heere gebruikte dat om haar leven te veranderen. Ze realiseerde zich dat ze iemand anders nodig had, buiten haar eigen kunnen om. Via de preken en door het Woord van God te bestuderen opende Hij haar hart, zoals Jesaja het al beloofde in Jesaja 55 : 10 en 11: Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.
Een van de ouderlingen begon een soort doop catechisatie nadat twee andere ouderlingen met haar gesproken hadden en haar getuigenis hadden gehoord. Zowel haar ongelovige man en haar moeder waren in de dienst en hoorden een mooie en duidelijke boodschap over het Goede Nieuws van de Heere Jezus Christus. Bid u voor haar dat ze mag groeien in haar geloof en voor haar familie
dat ook zij de reddende liefde van de Heere Jezus mogen leren kennen.

Een maand geleden kwamen meerdere vrouwen uit de gemeente tot de conclusie dat het gebedsleven van de kerk wel wat versterking nodig had. Alle noden, de toekomst en nog veel andere zaken waar volgens de Bijbel voor moet worden gebeden komen meestal niet aan de orde in het gebedsleven.
De gedachte achter het initiatief was om zekerheid te verkrijgen dat al die dingen namens de kerk bij de Heere gebracht worden. In gedachten nemend dat de vrouwen van alle leeftijden hieraan kunnen deelnemen deed de hoop van de initiatiefneemsters rijzen dat ze wel een flinke groep konden interesseren in zo’n gebedsgroep. En, ze zijn niet teleurgesteld. vijf De eerste keer waren er negen vrouwen en de tweede keer waren het er al zestien. De tijd van het bidden is opgedeeld in vijf sessies gewijd aan verschillende gebed onderwerpen. Het duurt meestal rond de twee uur om alle onderwerpen voor de Heere te brengen. De toegevoegde waarde van dit gezamenlijk bidden is de eenheid die het brengt onder de vrouwen als ze hun hart openleggen voor de Heere en zo elkaars laten dragen. De vrouwen zijn enthousiast over wat God gaat doen in de kerk in de toekomst, in het leven van hun geliefden en in het land als antwoord op hun gebeden.

Bijeenkomsten met Ellen Parker
De vrouwelijke leden van de gemeente kregen de kans om een studie te doen met Ellen Parker, die al dertig jaar missionaris is in Mexico, o.a. uitgezonden door de Grace Community Church en onze eigen gemeente. Ellen was uitgenodigd als hoofdspreekster op de landelijke conferentie voor vrouwen (georganiseerd door HaChotam Publishing) die plaatsvond in augustus. Een groot aantal vrouwen van Grace & Truth hielpen bij het organiseren en tijdens de conferentie. Gezien onze persoonlijke band met Ellen werd ze uitgenodigd om twee maal voor de vrouwen te spreken. Er was een bijeenkomst voor alleenstaande vrouwen, omdat Ellen ook altijd alleen geweest is. Ze sprak over tevreden zijn onder alle omstandigheden in het leven. De grote vrouwenbijeenkomst was in de kerk meteen na afloop van de kerkdienst. Daar namen dertig vrouwen aan deel en Ellen bemoedigde hen om elkaar lief te hebben want dat zien de mensen en leren ze ons kennen. Het was een bijzondere tijd van gemeenschap, discussie en gebed. We danken God dat Hij voorziet in godvruchtige mannen en vrouwen die ons en anderen in Israël leren en aanmoedigen.

Naar alle artikelen