GRACE & TRUTH

Vier jaar lang zijn we bezig geweest om een huisvestingsvergunning te krijgen. Maar op Gods tijd, 10 oktober jl., kon David hem persoonlijk ophalen bij het gemeentehuis. U begrijpt wel dat er veel vreugde was in de gemeente toen de vergunning werd getoond. Eigenlijk startte alles al in 2000 tijdens een ceremonie toen er alleen nog een kale vlakte was en zelfs toen was er al weerstand. De politie moest toen al op de hoogte gebracht worden zodat ze konden uitrukken als het nodig mocht zijn. Steeds maar weer moesten we voor onze rechten vechten om daar onze ontmoetingsplaats te vestigen. Tot bij het Hoge Gerechtshof en tot op het laatst was er tegenstand en dat alleen omdat we Messiaanse Joden zijn. Dat we nu gewonnen hebben schept ook een precedent, zodat andere gemeentes hun rechten kunnen verdedigen om een eigen gebouw te kunnen zetten op een kaal stuk land.
We zijn God dankbaar dat we nu ons eigen gebouw hebben, maar ook dat we wat stabiliteit voor de volgende generatie hebben geschapen nu ze een gebouw hebben dat voor kerkelijke activiteiten gebruikt kan worden. Voorheen moesten we iedere twee of drie jaar verhuizen omdat de ambtenaren van de godsdienstzaken druk uitoefenden op de eigenaar om het contract niet te verlengen. Dat ligt nu achter ons. Nu nog het proces van het vaststellen van het belastingtarief van de gemeente. En we zijn ook begonnen om fondsen te werven om te verhuizen en de kantoren bij de kerk te meubileren en de keuken en de bibliotheek af te maken. En we willen de kantoren van HaGefen naar de kelder verplaatsen met behulp van een architect. Nu is het nog een grote kamer en die moet verdeeld worden, muurtjes geplaatst, er moeten sprinklers komen, rookmelders, airco en elektriciteit.
Dank voor al uw hulp en bid dat we snel de kantoren van HaGefen kunnen verhuizen.
In 2019 sloten een paar families zich aan en onlangs kwamen er 15 dove mensen naar de diensten. We hebben nu 240 leden. Er waren twee doopdiensten, we kregen een nieuw kerkenraadslid en hielden diverse conferenties. Er werden veel baby’s geboren. Velen hoorden het Evangelie via onze evangelist en ook van onze gemeenteleden. We startten een kring om basisonderwijs over de beginselen van het Christelijk geloof te geven aan de jongeren en de nieuw ingekomen families.
De Bijbelclub voor kinderen heeft nu 22 leden en 4 leiders en kerkleden fungeren als vrijwilliger voor de praktische zaken zoals vervoer, het eten en hulp bij de handenarbeid.
Dominee David heeft zijn tweede semester met vlag en wimpel afgerond en is in januari weer 10 dagen in Los Angelos geweest. Hij hoopt zijn doctoraal in december af te ronden en dan aan het onderzoek te beginnen om zijn scriptie te schrijven over het onderwerp ‘de Wet en het Evangelie bij de kleine profeten’.

Naar alle artikelen