GRACE & TRUTH

Terwijl ik schrijf zit ik alleen in de logeerkamer met een masker op. Toen ik terugkwam van de herderlijke conferentie in Los Angelos, waar we met een paar duizend pastores aanwezig waren, heb ik het Covid-19 virus opgelopen. Ik moet nu dus 14 dagen in quarantaine. Zes anderen, waaronder drie van onze gemeente, moeten hetzelfde ondergaan. Wat kan alles snel veranderen. Heel de wereld is vol schrik en paniek omdat het virus zich zo ongecontroleerd en snel verspreidt. Er is inmiddels hier ook een lockdown. Het is verbazingwekkend om de kwetsbaarheid van de wereld te zien. Maar, we hopen dat deze chaos t.z.t. voorbij zal zijn. Voor het zover is, is het misschien goed om hierover eens in het licht van Gods Woord na te denken. We kunnen denken aan de plagen in Egypte en de plagen in Openbaring 15. We kunnen doorgaan met ons leven alsof alles in de wereld doorgaat maar misschien kan dit Covid-19 ons en de wereld ook wakker schudden. Een roepstem die zegt dat er een God in de hemel is. Die over alles regeert en vraagt dat we ons aan Hem onderwerpen als Schepper en Rechter van de wereld. In Openbaring luisterden de mensen niet, maar misschien geeft Hij ons de moed om mensen te vragen zich naar God toe te keren, door Jezus Christus, om zo het verschrikkelijke oordeel te ontlopen.

Eind januari hadden we hier een Duits koor. Er zouden vier concerten zijn. Een hier in de kerk en drie elders. Twee concerten in Ashdod werden afgezegd omdat het ‘evangelisatieconcerten’  zouden zijn. Gelukkig konden we ze hier houden en zo toch de niet-gelovigen uit Ashdod en andere plaatsen laten luisteren. Het vierde concert was in Ashkelon. Helaas waren er in het koor veel zieken. Maar ondanks alles waren de Holocaust overlevenden en andere ongelovigen diep onder de indruk. We konden na afloop met sommigen van hen een praatje maken en Bijbels en christelijke boeken uitdelen. Een aantal lieten hun gegevens achter en Eddie kon ze daarna bezoeken en met hen over Christus praten. Een jonge vrouw bezoekt inmiddels de Bijbelstudiekring.

Eddie neemt nogal eens mensen mee op een reisje naar Arad en daar bekijken ze dan een beeldhouwwerk van de artiest Wienecke. Hij noemt het de ‘fontein van tranen’ naar Jeremia 9: 1. Het verbeeldt het lijden van Jezus aan het kruis en het lijden van de Jood in de nazi-kampen in de tweede wereldoorlog. De Heere aan het kruis voert een dialoog met de kampoverlevende. Het is gebaseerd op de zeven kruiswoorden. De laatste keer, in februari kwam er een man naar Eddie toe en vroeg: Mozes was een middelaar tussen God en het Joodse volk. Is er nu ook zo’n middelaar?’ Toen kon Eddie de Boodschap delen dat er inderdaad een middelaar is tussen God en mens. Namelijk de Middelaar van het Nieuwe Testament. Die aan de rechterhand van God de Vader zit en voorspraak doet voor iedereen. Natuurlijk kwam toen de vraag “waar was God toen 6 miljoen Joden uitgeroeid werden?” De beelden laten zien dat de Heere Jezus niet minder heeft geleden dan het Joodse volk, maar dat Hij Zijn leven gewillig gaf voor de verlossing van de mensheid. Daarna had Eddie veel gesprekken met de mensen hierover.

De 27ste editie van het Grace and Truth Magazine in het Russisch is verstuurd naar 5000 lezers in 32 landen van de wereld. Er zijn al tientallen brieven binnengekomen met theologische vragen, vragen om gebed en bedankjes. Redacteur Zoya zal met behulp van de kerkenraad proberen de vragen te beantwoorden en in de gemeente zullen we bidden voor de zaken waar om is gevraagd.

Naar alle artikelen