GRACE & TRUTH

Ongewone tijden
We rouwen met hen die geliefden zijn verloren aan het virus en met hen die andere verliezen hebben geleden. Alle maatregelen die moesten worden genomen hebben er voor gezorgd dat de werkeloosheid is opgelopen tot 30%. We zijn dankbaar dat op dit moment veel van de beperkingen verruimd worden en dat er zelfs een datum is waarop alles weer ‘normaal’ zou moeten worden. Dat is 14 juni. Hopelijk krijgen we ons leven weer terug, hoewel dit niet hetzelfde zal zijn zolang er geen vaccin is.

De aanpassingen bij Grace & Truth
Net als zo veel kerken over de hele wereld moesten we onze diensten stopzetten, de doordeweekse Bijbelstudies en de kinderbijbelclub (u hoort er later meer over). Maar we begonnen meteen de diensten via livestream uit te zenden. Gelukkig ging er dus geen weekend voorbij waarin we elkaar niet virtueel ‘ontmoetten’. De Bijbelstudies waar vier gemeenten aan deelnemen vonden ook live plaats. Er waren wat technische problemen, vooral met het helpen van de ouderen en zij die niet zo goed kunnen omgaan met de nieuwe media. In de afgelopen weken namen er ongeveer 80 tot 85 families / individuen deel aan onze eredienst op zaterdag. We hadden enkelen van buiten de kerk die ook verbonden waren met onze diensten en sommigen zelfs van buiten Israël.
Er waren een aantal bijeenkomsten buiten. Van de jonge vaders, de kinderclubs, de doordeweekse Bijbelstudies en de zaterdagse samenkomsten. Sommigen zelfs met een verbinding naar buiten Israël. We mogen weten dat God in Zijn soevereiniteit de onaangenaamheden en moeiten kan gebruiken voor Zijn heerlijkheid en het welzijn van Zijn volk. Helaas moesten we wel de Paasmaaltijd en die met de Holocaust overlevenden afgelasten. Maar de meeste families konden het thuis met hun eigen familie vieren via Zoom. We hebben geprobeerd om naar een aantal Holocaust overlevenden toe te gaan om ze boodschappen te brengen en ze zo de liefde van de Heere Jezus te tonen en ze te laten weten dat we ze niet vergeten zijn in deze tijd. We waren bezig met een serie over het gebed. We besloten om daar mee door te gaan met aanpassingen i.v.m. het virus. Door de beperkingen van de regering konden families niet samenkomen bij de graven van hun geliefden uit angst voor het niet kunnen houden van de 1,5 meter afstand. Ook de viering van het 72-jarig bestaan van de staat moest worden gevierd zonder festiviteiten buitenshuis. De gebruikelijke bijeenkomst op de Herzlberg werd live uitgezonden zonder publiek.

Contact leggen met de kinderen
Het is uiterst belangrijk om de routine van spirituele opvoeding voort te zetten, vooral met de kinderen in deze tijd. Maar in tegenstelling tot volwassenen hebben kinderen meer creatieve manieren nodig om te worden bereikt. De inhoud moet hun verbeeldingskracht stimuleren en een persoonlijke benadering hebben. Het is belangrijk om kinderen gerust te stellen dat de relaties die ze hadden met volwassen figuren als hun rolmodellen niet beschadigd is.. Dus de leraren en leiders van Chavery Ya Bible Club besloten helemaal aan het begin van de lockdown dat ze een manier moesten zoeken om de routine van de clubactiviteiten voort te zetten. En dat doen ze elke woensdag om 17:00 uur (zoals altijd). Dan krijgen de kinderen een link om online een les van 1 uur te volgen met een Bijbelles, een Bijbelvers leren, een creatief gedeelte, zang en animatie. Zo kunnen ze leidinggevenden zien die met hen praten, naar hen glimlachen en voor hen bidden. De kinderen krijgen interactieve taken, zoals een Bijbelquiz wedstrijd of een Bijbelvers uitdaging. Het is bemoedigend om te zien hoe ze actief deelnemen en hun interesse niet verliezen in Gods Woord.

Met de strijd komen er ook kansen
Vanwege de sluiting moesten we al onze geplande evangelisatie-evenementen met de Holocaust-overlevenden bij het kerkgebouw en ook de sightseeingtrips naar Bijbelse plaatsen annuleren. Toch gaf het ook mogelijkheden om meer persoonlijk contact te hebben met velen die het evangelie door onze bediening door de jaren heen hebben gehoord. In de afgelopen tijd, sinds Covid 19 ons leven binnenkwam, heeft Eddie elke dag telefonisch contact met 5 tot 6 mensen van de Holocaust- overlevenden en anderen, om zijn interesse te tonen in hun welzijn en hen aan te moedigen om zich tot God te keren en Jezus te accepteren als hun Verlosser. Sommige gesprekken zijn korter en sommige zijn langer en dieper. Helaas zijn fysieke ontmoetingen met ouderen niet toegestaan of niet aanbevolen, maar andere communicatiemiddelen hebben hun voordelen bewezen, zoals telefoontjes, berichten, Facebook en videogesprekken.
Eddie vertelt ons: “Tijdens deze dagen van pandemie ben ik een intieme vriend van veel mensen geworden. Mensen hebben relaties nodig die echt zijn, mensen die voor hen zorgen. Ze zijn de hypocrisie beu. Prijs God dat ik het van veel mensen hoor met wie ik praat via telefoon of internet, ze merken dat we echt om hen geven. Ondanks de situatie heb ik de mogelijkheid om het evangelie te blijven brengen aan de mensen die de kerk hebben bezocht of die over God hebben gehoord tijdens een van onze reizen of mensen van de overlevenden clubs van de Holocaust.
Het is duidelijk dat er tegenwoordig veel behoefte is, en mensen bellen me om hulp te vragen en zeggen dat ik de enige vriend ben die ze hebben. Een dame van de Club belde me vorige week om te vragen om haar 91-jarige man naar een dokter te brengen omdat ze verder niemand anders heeft die ze kan vragen. Ik was erg blij om hen te helpen, met name om de mogelijkheid om het met hen over God te hebben tijdens de rit. Ik herinnerde hen er aan dat de Bewaarder van Israël niet zal sluimeren, noch slapen en vertelde hen dat het noodzakelijk is om zich te verzoenen met God. Hij wacht op hen met een open hart als ze zich tot Hem wenden met een gebed van berouw”.

Eddie heeft persoonlijke inspirerende berichten gestuurd naar veel van zijn contacten van Clubs en mensen van de reizen. Verrassend genoeg hebben veel van degenen die niet geloven, Eddie hun groeten teruggestuurd. We bedenken nieuwe manieren en mogelijkheden om onze liefde aan de mensen te tonen en het evangelie met hen te delen in het licht van de huidige beperkingen.

Dit is het 15e jaar voor het Purim-pakketten-project voor de soldaten. In maart maken Grace and Truth met hulp van het Isaac da Costa-fonds in Nederland, Christian Ministry to Israel in Canada en Patmos International in Finland pakketten klaar voor de gelovige soldaten en voor soldaten die uit gelovige families komen Het aantal neemt elk jaar toe. In maart hebben we 250 pakketten voorbereid voor soldaten uit verschillende gemeenten in het land. We kunnen zien dat dit initiatief de eenheid in het lichaam van Christus in Israël bevordert en het versterkt de samenwerking met andere gemeenten. Aan het einde van de dag voelt het alsof deze soldaten onze kinderen zijn die ons beschermen en Christus vertegenwoordigen in de grootste en meest invloedrijke organisatie in de staat Israël. Dit jaar werd ons project uitgevoerd in de schaduw van de epidemie. We danken God dat we twee dagen voordat de regering een algemene sluiting aankondigde, vrijwilligers van uit de kerk de pakketten konden inpakken en bezorgen. De meesten van soldaten hebben hun basis al heel lang niet mogen verlaten en hun familieleden kunnen ze niet bezoeken Essentiële basisproducten zoals Christelijke boeken, snacks en persoonlijke aanmoedigingsbrieven zaten in elk pakket met als doel om de soldaten te bemoedigen, in hun behoeften te voorzien en hen de liefde van Christus te tonen. Dit jaar ontvingen de soldaten het boek ‘De laatste Jood van Rotterdam’ door Ernest Cassuto, uitgegeven door HaGefen. Omdat het boek een bestseller werd onder de gelovigen,  besloten we het opnieuw uit te geven bestemd voor de huidige soldaten. De eerste editie van het boek werd verspreid aan de soldaten zes jaar geleden. Het tweede boek was ‘Het evangelie volgens God’, door John MacArthur, onlangs ook uitgegeven door HaGefen Publishing. Dit boek legt de profetische woorden van Jesaja 53 vers voor vers uit. Het benadrukt belangrijke verbindingen met de geschiedenis van Israël en het Nieuwe Testament en laat uiteindelijk zien hoe deze oude profetie essentiële waarheden belichten voor ons leven vandaag de dag. Aangezien veel van de soldaten nog geen gelovigen zijn, ook al zijn ze opgegroeid in gelovige families, dachten we dat zo’n boek hun nieuwsgierigheid naar het christelijk geloof zou kunnen aanwakkeren. Maar voor de gelovigen onder hen kan het boek ook een handvat bieden om antwoorden te geven op vragen aangaande de hoop die in hen is. We spreken onze dank uit aan Eti Zadok en haar team die dit project al vele jaren heeft geleid. Voor de zorgvuldigheid, de aandacht en de organisatie van het project dat enkele maanden heeft geduurd. We weten hoeveel moederliefde voor elke soldaat werd ingezet om deze pakketten klaar te maken.

Naar alle artikelen