GRACE & TRUTH

Kerkactiviteiten binnen de grenzen van overheidsbeperkingen
Nadat we alles naar online uitzendingen hadden overgezet, hebben we enkele kerkelijke bijeenkomsten weer kunnen hervatten. Dat zijn onze Bijbelstudies halverwege de week op vier verschillende locaties, de ontbijtbijeenkomsten van onze mannen, de gebedsbijeenkomsten voor vrouwen, bijeenkomsten voor jonge vaders en moedergroepen, voor jongvolwassenen en jeugdbijeenkomsten. Op de eerste zaterdag van juli waren we van plan om te beginnen met kerkdiensten via inschrijving. De richtlijnen voor de gebedsplaatsen waren voor maximaal 50 personen in een afzonderlijke ruimte in het gebouw. In elke dienst, konden we 100 personen hebben. Maar de premier maakte 3 dagen voor de dienst bekend dat hij dit vanwege de snelle groei van het aantal nieuwe virusgevallen moest verminderen naar een aantal van 20 in synagogen en daardoor moesten we onze plannen annuleren voor de sabbatdienst. Maar we zijn dankbaar dat ons kerkgebouw ons in staat stelt om bijeenkomsten te houden met de Covid 19-beperkingen (we zijn een gemeente van ongeveer 230 leden). Tijden zoals deze worden een uitdaging, vooral omdat we maskers moeten dragen en een afstand van 2 meter aan moeten houden. Om de gedragsregels te controleren, hebben we twee Coronavirus- kerkleden aangesteld, die ervoor zorgen dat iedereen de richtlijnen volgt. We moeten ons aanpassen, dingen anders dan op een ideale manier te doen. De afgelopen maanden hebben ons allemaal geleerd hoe kostbaar en onvervangbaar de feitelijke gemeenschap van broeders en zusters in Christus is, en hoe God ons heeft geschapen met de unieke behoefte om samen te zijn.

De prediking en onderwijzing
Hoewel Corona zoveel van ons leven heeft veranderd, zijn er nog steeds veel dingen die niet zijn veranderd en ook niet zullen veranderen. Een daarvan is het prediken en onderwijzen van het Woord van God. Terwijl we onze online kerkbijeenkomsten voortzetten, moesten we de dienst tegelijkertijd naar het Russisch vertalen en de Engelse vertaling op een ander kanaal uitzenden. David voltooide zijn preken serie over het gebed en daarna een korte serie over de Drie-eenheid. Hij is nu begonnen aan een serie uit het boek Ezra en Nehemia, wat een essentieel onderdeel is van de onze kerkgeschiedenis. Toen men naar Jeruzalem mocht terugkeren en de tempel en de stad en haar muren mocht bouwen, bouwden ze ook de mensen geestelijk weer op. Hun terugkeer was ook een cruciale stap om de weg voor te bereiden voor de komst van de Messias. In het licht van de sociale afstanden en de eenzaamheid, moeten we in deze tijden ook ons individuele en gemeenschappelijke spirituele huis herbouwen dat wordt aangevallen. Bid alstublieft voor ons dat we in staat zullen zijn om onze vaste gemeenschap en de samenhorigheid die dat verschaft weer op te pakken.

David en Eddie bezochten zeven veteranen
9 mei, de herdenking van de overwinning op de Nazi’s was een sabbatdag. Vanwege de beperkingen op het gebied van sociale afstand, waren er geen feesten of evenementen in de clubs voor veteranen en overlevenden van de Holocaust. Veel van de oudere mensen in Israël zijn al twee of drie maanden niet uit hun huizen geweest. Het was onze plicht om de weinigen die we konden bezoeken aan te moedigen. Na de online sabbatdienst ging David, onze voorganger, met Eddie, onze evangelist, op bezoek bij zeven veteranen in de stad Sderot om hen te feliciteren, hen liefde te tonen en een klein cadeautje te brengen. Eddie en David gingen niet in elk huis naar binnen om voor de hand liggende redenen en ze droegen maskers zoals vereist, maar ze werden hartelijk verwelkomd door elk van de veteranen. De laatste persoon die David en Eddie bezochten was Mariana, de jongste die al 85 jaar is. Ze woont samen met haar dochter en is de manager van de club in Sderot. Zij was degene die ons hielp met de namen, adressen en telefoonnummers van degenen die we die dag bezochten. Zij was ook degene die ons andere namen gaf van ouderen die hulp nodig hebben bij het boodschappen doen. Marina is als een zus voor velen bij Grace & Truth, zo liefdevol en knuffelend! Deze keer gaf ze er de voorkeur aan om David en Eddie buiten haar huis te ontmoeten met de minibus van Eddie, en om geen knuffel te geven. Sociaal afstand nemen is triest. Marina staat op het punt haar leven aan Christus te geven. Bid alstublieft met ons voor haar redding!
Wij hopen en bidden dat we binnenkort weer al deze dierbare veteranen, overlevenden van de Holocaust en hun familieleden in ons kerkgebouw kunnen ontvangen.

Naar alle artikelen