GRACE & TRUTH

Zoals velen van u hebben we ook te maken met de uitdagingen van Covid-19 en de vele beperkingen die dat met zich meebrengt. We weten echter dat God, onze soevereine God, de controle heeft over het hele universum. De geschiedenis ligt in Zijn handen en we kunnen ook in deze tijd zeker zijn van Zijn plannen. Terwijl u verder leest, kunt u zich samen met ons verheugen dat er ondanks de vele uitdagingen van het Coronavirus ook nieuwe kansen zijn die de Heere geeft. Dit is te zien in het werk van onze evangelist, in het jeugdwerk, het Bijbelclub – Chavrey-Ya-team en in het hele leven van de kerk.

David Zadok, onze voorganger, begon een nieuwe serie uit de boeken Ezra en Nehemia. Deze historische boeken, die van veel betekenis zijn geweest voor het Nieuwe Testament, werden geschreven toen de verbannen Joden onder koning Cyrus naar Jeruzalem mochten terugkeren om de tempel en later de muren van Jeruzalem te herbouwen. Over de bouw van de kerk gesproken, in samenwerking met HaGefen Publishing, zijn we begonnen met de voorbereiding van kantoren in de kelder. Het doel is dat HaGefen Publishing haar kantoor verplaatst van Rishon LeTsion naar het nieuwe kerkgebouw zodat er zeven dagen per week activiteiten plaatsvinden in het gebouw. We hopen steeds meer gebruik te maken van de mogelijkheden in ons kerkgebouw. In de afgelopen weken zijn er twee nieuwe gezinnen bij de kerk gekomen. Ze maakten deel uit van een kerk in Jeruzalem en besloten zich bij ons aan te sluiten op aanbeveling van een andere familie uit hun kerk die hier ongeveer twee jaar geleden lid werd. We zijn blij dat de kerk zo’n geweldig getuigenis was voor het echtpaar om ons aan te bevelen en anderen aan te moedigen hun lidmaatschap over te dragen aan het onze.

Wie zijn mijn buren? – Gelovigen ondersteunen in Libanon
In Israël leven we in een moeilijke omgeving met Libanon, Hezbollah en Syrië in het noorden, en Hamas en de Palestijnen in het zuiden, samen met Egypte,Jordanië en Irak die verder ten oosten van ons liggen en natuurlijk strekt Iran zijn lange armen ook naar ons uit. U herinnert zich nog wel de explosie in Beiroet. Volgens de media vernietigde de explosie ook 15.000 ton graan opgeslagen in silo’s, waardoor Libanon over zeer weinig voedselreserves beschikt. Vrijwel onmiddellijk besloot onze gemeente, onder leiding van onze diakenen, om financiële steun te sturen naar de kerken in Beiroet. Binnen een paar dagen verzamelde de gemeente bijna 7500 NIS. Dit was een aangename verrassing. Vooral omdat door Covid 19 de financiële situatie van sommige broeders en zusters is verslechterd. We waren in staat om het geld via twee verschillende kanalen over te maken. (We kunnen geen geld rechtstreeks naar Libanon overmaken.) De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in het evangelie van Lucas herinnert ons over het doen van goed en de zorg voor onze buren. Dus, hoewel we Joden zijn, traden we op als de barmhartige Samaritaan voor onze naaste. Wilt u a.u.b. blijven bidden voor de vele broeders en zusters in Libanon en ook voor anderen die door de explosie op een vreselijke manier zijn getroffen.

Evangelisatie in de tijd van de Corona – Evangelische Tours
In de afgelopen twee maanden, toen sommige beperkingen werden opgeheven, kon Eddie, onze evangelist, op verschillende tijdstippen een klein aantal overlevenden van de Holocaust, enkele van hun kinderen, familieleden en zelfs vrienden meenemen op uitstapjes naar verschillende heilige plaatsen.  We willen er voor zorgen dat we ook relaties ontwikkelen met jongere mensen die misschien niet overlevenden van WO II zijn, maar wel het Evangelie moeten horen. Over deze reis meldt Eddie: “We gingen naar drie locaties in het noorden van Kapernaüm, Tiberius en Bethsaïda. Ik had veel goede gesprekken met mensen in de bus en ook op de locaties. De dagtour duurt ongeveer acht uur en biedt veel mogelijkheden voor gesprekken en interacties. Eddie vertelt: Toen een dame, Victoria, uit Moldavië, hoorde over de wonderen die Jezus in Kapernaüm verrichtte, vroeg ze: ‘Gebeuren er ook vandaag nog wonderen?’ En natuurlijk kreeg ze het antwoord dat God nog steeds bezig is met het doen van wonderen, vooral door nieuw leven te geven aan degenen die geestelijk gestorven zijn. Een andere mevrouw was Galina, die nu in Ashqelon woont. Dit was haar eerste reis met ons en verrassend genoeg stond ze heel open voor het Evangelie. Zozeer zelfs dat Eddie haar uitnodigde voor de Bijbelstudie halverwege de week in Ashqelon. Haar antwoord was: “Ik zou graag komen”. Ze heeft echter twee keer de bijeenkomsten gemist. Bid alstublieft dat haar interesse in het Evangelie niet zal worden uitgeblust.

Thuisbezoek
Afgelopen zondag had Eddie de kans om een ouder echtpaar te bezoeken die via een van de kerkleden in Ashdod over Jezus hadden gehoord. Maia en Alexander komen oorspronkelijk uit Oekraïne en emigreerden 28 jaar geleden naar Israël. Maia vertelde Eddie dat ze bezoek van een joodse religieuze dame had gehad die zei dat op de Dag des Oordeels elke ziel zou worden opgewekt. Ze vervolgde: “Wat denk je?” Eddie antwoordde door te zeggen: “het is niet belangrijk wat zij zegt, of wat ik denk. Het gaat erom wat het Woord van God zegt. Toen hebben ze samen uit het boek Openbaring en andere passages over de Dag des Oordeels gelezen. Het gesprek duurde twee uur en aan het einde heeft Eddie haar een Bijbel en nog een ander evangelieboek gegeven om te lezen. Bid alstublieft voor verdere interactie met dit paar en dat de Heere hun harten zal openen.

Voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Vrijwilligerswerk bij de Liman School voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand
We zijn gezegend dat we al jaren een speciale band hebben met deze school. Elke zomer worden we gevraagd om te helpen met het schilderen van de klaslokalen en het uitvoeren van reparaties. Snait de directeur, nodigt ons van tijd tot tijd uit om deel te nemen aan schoolevenementen, en in het verleden heeft onze aanbidding groep een paar gelegenheden gehad om voor de kinderen te zingen en te spelen. Corona heeft ook de realiteit op de Liman-school veranderd, maar we zijn blij dat, hoewel we de kinderen niet kunnen zien of zelfs niet samen met hen in hetzelfde gebouw kunnen zijn, we in staat waren om klaslokalen voor hen klaar te maken. Het is altijd een geweldige kans om te getuigen over Christus’ liefde voor hen op praktische manieren. Zoals u zich wellicht kunt voorstellen, is het immuunsysteem van deze kinderen erg zwak en bevinden ze zich allemaal in een risicogroep. Vanwege het Coronavirus moesten alle onderwijsprogramma ’s van de school veranderen om voor de kinderen te kunnen blijven zorgen en een veilige omgeving voor hen te creëren. Elke klas en hun leraar hebben hun eigen groep die niet samenkomt, speelt of eet met andere klassen. Elke dag ontsmet het personeel al het materiaal, meubilair, speelgoed, matrassen, enz. Geen bezoekers, zelfs geen ouders mogen de school betreden. Elk nieuw schooljaar brengt unieke uitdagingen en uitzonderlijke gevallen met zich mee, en Snait vertelt ons dat er dit jaar drie gezinnen zijn met twee en zelfs drie broers en zussen die gehandicapt zijn en dat ze allemaal zijn aangemeld om naar school te gaan. In sommige gezinnen heeft een van de ouders psychische of andere stoornissen. Denkt u aan deze gezinnen in uw gebed?
Bid alstublieft voor de kinderen, de ouders en het personeel. Onthoud dat Snait de directeur, letterlijk nooit rust heeft. Ze is altijd glimlachend en gastvrij, maar de verantwoordelijkheden die ze op haar schouders draagt zijn veel zwaarder dan de meesten van ons ervaren. We bidden dat ze op een dag Jezus zal kennen als haar persoonlijke Heere, en dat ze rust zal vinden voor haar ziel, want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht (Matt. 11: 29, 30).

Onderwijs de jeugd
In februari, net voordat de Covid 19 in ons leven uitbrak, startte de jongerengroep een reeks onderzoeken naar seksuele identiteit, het pornografische probleem en andere gerelateerde kwesties. De reactie van de jeugd was overweldigend. Door de cursus konden veel jongeren (en niet alleen zij, maar ook andere jongeren uit de kerk die van de studie hoorden) zich uiten. Over gezinnen gesproken. In juli was er een speciale ontmoeting met de ouders van de tieners uit de groep. Het doel van de bijeenkomst was om de ouders bewust te maken van het feit dat hun kinderen worstelen met seks en pornografie. Onze gebeden zijn dat de Bijbelse benadering van deze kwesties zal worden aangepakt in de gezinnen en niet alleen in de kerk. Als onderdeel van het jongeren-programma hielden we een driedaagse reis naar Eilat, het meest zuidelijke puntje van Israël. Het was een geweldige tijd van studie, wandelen, aanbidden. Een dienst op de plek waar het model van de Tabernakel staat en we snorkelden in de Rode Zee. De jeugdleiders hadden gedurende deze drie dagen en nachten veel tijd voor goede gesprekken met de jongeren.
Het hoogtepunt van de reis was dat de jongeren in twee groepen werden verdeeld voor verschillende sessies voor jongens en meisjes. De jongens deden het goed, en na ongeveer 60 minuten speelden ze spelletjes, terwijl de meisjes nog een uur bleven praten. Om te begrijpen wat daar gebeurde, zul je het aan de meisjesleiders moeten vragen, maar we hebben gehoord dat ze een belangrijke en gezegende tijd hadden.
Bid alstublieft voor onze tieners. Ze zijn kostbaar voor ons en zeker voor Jezus.  Bid ook voor onze trouwe jeugdleiders Miriam, Liel, Sergei en Eitan. Moge God hun wijsheid schenken terwijl ze veel moeite doen om de jeugd te leiden volgens Zijn Woord.

Reis naar Safari
Chavrey Ya Kinderen hebben elkaar eindelijk weer ontmoet! Het was zes maanden geleden sinds de laatste activiteit van de Chavrey Ya Bible Club. We hebben nog steeds videolessen en activiteiten voor de kinderen, maar er gaat niets boven elkaar ontmoeten. Open Spade activiteiten in een groep van 20 zijn toegestaan, dus het personeel maakte van de gelegenheid gebruik om een gezamenlijk bezoek aan de plaatselijke Safari Dierentuin te organiseren. Pas toen we alle kinderen bij elkaar brachten, beseften we hoeveel ze hun vrienden en de christelijke gemeenschap hadden gemist! Ze bleven elkaars hand vasthouden, kletsen en lachen. Gedurende de afgelopen zes maanden bleven de meeste kinderen in Israël thuis en zagen ze andere kinderen via Zoom. Dit is niet het doel waarvoor God mensen heeft geschapen Wij zijn sociale wezens, en mensen van alle leeftijden hebben gemeenschap nodig. Gelovigen zijn extra gezegend met de geestelijke familie waarmee God hen heeft voorzien in de kerk. Het was een goede les voor de kinderen van Chavrey Ya om de waarde van de christelijke gemeenschap te leren kennen en te leren waarderen. En wat is er mooier dan te zien hoe God schepselen heeft gemaakt: olifanten, nijlpaarden, schildpadden en honderden andere soorten die doen denken aan de grootheid van God en Hem dan samen in gebed te danken aan het einde van de reis? Een van de meisjes zei aan het einde: “Het was de beste dag van mijn leven!” Dat spreekt voor zich. Kinderen voelen zich gelukkig en veilig als ze zich in zo’n omgeving bevinden en de dingen van God ervaren.

Naar alle artikelen